روی خط خبر

  • rooshangari
  • نقطه مشترک همگان همانا انسانیت است

منبع: rooshangari
امتیاز: 5 5

نقطه مشترک همگان همانا انسانیت است از وبلاگ Rah haye rooshan bini rooshangari

نقطه مشترک همگان همانا انسانیت است

«ما با باور به انسانیت مشترک مان و پذیرفتن ضرورت رفتار شايسته با همۀ افراد بشر، تأکيد می کنيم که ارزش هیچ فردی بیشتر یا کمتر از دیگران نیست.ما از رهبران سیاسی می خواهيم که اولويت را به بخش های آسیب پذیر، به خصوص کودکان بدهند و با همکاری يک ديگر به حل مصيبت فقر و بی عدالتی که مردمان را از هويت انسانی شان تهی می کند، بپردازند و حفاظت از زمين، محیط زیست مشترک مان، را در برنامۂ کار خود قرار دهند و تشويق کنند.» 🔺 قسمتی از بیانیۀ نمایندگان ادیان جهان سال 2010

«ما با باور به انسانیت مشترک مان و پذیرفتن ضرورت رفتار شایسته با همۀ افراد بشر، تأکید می کنیم که ارزش هیچ فردی بیشتر یا کمتر از دیگران نیست.ما از رهبران سیاسی می خواهیم که اولویت را به بخش های آسیب پذیر، به خصوص کودکان بدهند و با همکاری یک دیگر به حل مصیبت فقر و بی عدالتی که مردمان را از هویت انسانی شان تهی می کند، بپردازند و حفاظت از زمین، محیط زیست مشترک مان، را در برنامۂ کار خود قرار دهند و تشویق کنند.»🔺 قسمتی از بیانیۀ نمایندگان ادیان جهان سال 2010

در صورتیکه پست با عنوان نقطه مشترک همگان همانا انسانیت است دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.