روی خط خبر

منبع: rooshangari
امتیاز: 5 5

شش شهروند بهایی تبرئه شدند از وبلاگ Rah haye rooshan bini rooshangari

شش شهروند بهایی تبرئه شدند

بگیر و ببند و آزار و اذیت شهروندان بهایی و در نهایت یا زندان و یا تبرئه! بازی مضحک ضدحقوق بشری ست که صرفا جهت آزار و اذیت بهائیان راه افتاده است.صبح روز گذشته ۱۲ مرداد۹۸ شش شهروند بهایی در دادگاه تجدیدنظر تبرئه شدند تا باری دیگر اثبات شود که بهائیان جرمی مرتکب نمی شوند و اگر قاضیِ [کمی] منصف بر رای باشد! آنان تبرئه خواهند شد.کامبیز میثاقی، فرزاد بهادری، مونیکا علیزاده (اقدسی)، شبنم عیسی خانی، شهریار خداپناه و خیرالله بخشی شهروندان بهائی ساکن شهر تبریز هستند که پیشتر در دادگاه به زندان محکوم شده بودند و مدتی را نیز پس از بازداشت در بازداشتگاه اطلاعات تحت بازجویی بودند که با تودیع وثیقه موقتا آزاد شده بودند.اتهام این شش شهروند ایرانی باورمند به آئین بهایی «عضویت در تشکیلات غیرقانونی بهائی» بود!دادگاه اول این افراد در شعبه اول دادگاه انقلاب توسط قاضی حمل بر صورت گرفت و در دادگاه تجدیدنظر در شعبه ۲۶ تبرئه شدند.

بگیر و ببند و آزار و اذیت شهروندان بهایی و در نهایت یا زندان و یا تبرئه! بازی مضحک ضدحقوق بشری ست که صرفا جهت آزار و اذیت بهائیان راه افتاده است.صبح روز گذشته ۱۲ مرداد۹۸ شش شهروند بهایی در دادگاه تجدیدنظر تبرئه شدند تا باری دیگر اثبات شود که بهائیان جرمی مرتکب نمی شوند و اگر قاضیِ [کمی] منصف بر رای باشد! آنان تبرئه خواهند شد.کامبیز میثاقی، فرزاد بهادری، مونیکا علیزاده (اقدسی)، شبنم عیسی خانی، شهریار خداپناه و خیرالله بخشی شهروندان بهائی ساکن شهر تبریز هستند که پیشتر در دادگاه به زندان محکوم شده بودند و مدتی را نیز پس از بازداشت در بازداشتگاه اطلاعات تحت بازجویی بودند که با تودیع وثیقه موقتا آزاد شده بودند.اتهام این شش شهروند ایرانی باورمند به آئین بهایی «عضویت در تشکیلات غیرقانونی بهائی» بود!دادگاه اول این افراد در شعبه اول دادگاه انقلاب توسط قاضی حمل بر صورت گرفت و در دادگاه تجدیدنظر در شعبه ۲۶ تبرئه شدند.

در صورتیکه پست با عنوان شش شهروند بهایی تبرئه شدند دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.