روی خط خبر

منبع: rivakan
امتیاز: 5 5

نماز از وبلاگ مرکز محلات2 rivakan

نماز

شنبه و یکشنبه تیرماه98 فعالیتهای مرتبط با نماز برای پسران و دختران به شرح زیر انجام شد:-روخوانی داستانهایی از نماز فرشته-اجرای نمایش خلاق داستان نماز فرشته-بیان احکام نماز قضا و مبطلات نماز-اموزش وضو گرفتن -خواندن اذان و اقامه-خواندن نماز دورکعنی توسط اعضا-کاردستی و نقاشی مرتبط با نماز-بحث آزاد با موضوع اثرات نماز بر جسم و روان-خواندن دعای فرج

شنبه و یکشنبه تیرماه98 فعالیتهای مرتبط با نماز برای پسران و دختران به شرح زیر انجام شد:-روخوانی داستانهایی از نماز فرشته-اجرای نمایش خلاق داستان نماز فرشته-بیان احکام نماز قضا و مبطلات نماز-اموزش وضو گرفتن -خواندن اذان و اقامه-خواندن نماز دورکعنی توسط اعضا-کاردستی و نقاشی مرتبط با نماز-بحث آزاد با موضوع اثرات نماز بر جسم و روان-خواندن دعای فرج

در صورتیکه پست با عنوان نماز دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.