روی خط خبر

  • rivakan
  • بازدید از اداره بهزیستی

منبع: rivakan
امتیاز: 5 5

بازدید از اداره بهزیستی از وبلاگ مرکز محلات2 rivakan

بازدید از اداره بهزیستی

یکشنبه 98/04/09 تعداد 13 نفر از دختران نوجوان  در راستای اجرای طرح مهرواره و نهادینه شدن ارزش اخلاقی سخاوت و بخشندگی هدایای خودرا به اداره بهزیستی بردند و در آنحا با شغل های مربوط به این حوزه آشنا شدند.    

یکشنبه 98/04/09 تعداد 13 نفر از دختران نوجوان در راستای اجرای طرح مهرواره و نهادینه شدن ارزش اخلاقی سخاوت و بخشندگی هدایای خودرا به اداره بهزیستی بردند و در آنحا با شغل های مربوط به این حوزه آشنا شدند.

در صورتیکه پست با عنوان بازدید از اداره بهزیستی دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.