روی خط خبر

  • rainlife69
  • زندگی بارانی√ - جامعه بیمار

منبع: rainlife69
امتیاز: 5 5

زندگی بارانی√ - جامعه بیمار از وبلاگ زندگی بارانی√ rainlife69

زندگی بارانی√ - جامعه بیمار

در یک جامعه بیمار، سالم ها بیمار محسوب می شوند!

در یک جامعه بیمار،سالم ها بیمار محسوب می شوند!جامعه بیمار

در صورتیکه پست با عنوان زندگی بارانی√ - جامعه بیمار دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.