روی خط خبر

  • qazaqadar
  • قضاو قدر - رمزی برای تغییر قضا و قدر

منبع: qazaqadar
امتیاز: 5 5

قضاو قدر - رمزی برای تغییر قضا و قدر از وبلاگ قضاو قدر qazaqadar

قضاو قدر - رمزی برای تغییر قضا و قدر

دعا از مواردی است که باعث تغییر قضا و قدر در زندگی بشر می شود .پیامبر اکرم می فرمایند :همانا احتیاط کردن نمی تواند انسان را از تقدیر نجات دهد آنچه انسان را از تقدیر نجات می دهد دعا کردن است منبع:https://www.google.com/amp/s/article.tebyan.net/Article/AmpShow/188937

دعا از مواردی است که باعث تغییر قضا و قدر در زندگی بشر می شود .پیامبر اکرم می فرمایند :همانا احتیاط کردن نمی تواند انسان را از تقدیر نجات دهد آنچه انسان را از تقدیر نجات می دهد دعا کردن است منبع:https://www.google.com/amp/s/article.tebyan.net/Article/AmpShow/188937

در صورتیکه پست با عنوان قضاو قدر - رمزی برای تغییر قضا و قدر دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.

× ×