روی خط خبر

  • qazaqadar
  • قضاو قدر - در بحث قضا و قدر از حضرت علی (ع)

منبع: qazaqadar
امتیاز: 5 5

قضاو قدر - در بحث قضا و قدر از حضرت علی (ع) از وبلاگ قضاو قدر qazaqadar

قضاو قدر - در بحث قضا و قدر از حضرت علی (ع)

 حضرت علی (ع) روزی از زیر دیواری که در حال خراب شدن بود کنار رفتند. عده ای گفتند از قضای الهی فرار می کنی؟ حضرت فرمود: از قضای الهی به قدر الهی فرار می کنم.در منابع شیعی آمده است که روزی یکی از یاران آن حضرت، از بیم صدمه رساندن دشمنان به ایشان، مخفیانه حضرت را تعقیب می کرد، حضرت متوجه شدند و علت را از وی جویا شدند. عرض کرد به دلیل تهدید دشمنان نگران جان شما بودم. حضرت فرمودند: «من سپری از ناحیه خدا دارم که همانا اجل من است، نگران نباش و برو پی کار خودت»، که این البته سخن درستی است و در مورد همه ما نیز مصداق دارد، بدین معنا که تا اجل مقدر ما نرسد محال است که ما از دنیا برویم.منبع:https://www.google.com/amp/s/www.mehrnews.com/amp/2139

حضرت علی (ع) روزی از زیر دیواری که در حال خراب شدن بود کنار رفتند. عده ای گفتند از قضای الهی فرار می کنی؟ حضرت فرمود: از قضای الهی به قدر الهی فرار می کنم.در منابع شیعی آمده است که روزی یکی از یاران آن حضرت، از بیم صدمه رساندن دشمنان به ایشان، مخفیانه حضرت را تعقیب می کرد، حضرت متوجه شدند و علت را از وی جویا شدند. عرض کرد به دلیل تهدید دشمنان نگران جان شما بودم. حضرت فرمودند: «من سپری از ناحیه خدا دارم که همانا اجل من است، نگران نباش و برو پی کار خودت»، که این البته سخن درستی است و در مورد همه ما نیز مصداق دارد، بدین معنا که تا اجل مقدر ما نرسد محال است که ما از دنیا برویم.منبع:https://www.google.com/amp/s/www.mehrnews.com/amp/2139

در صورتیکه پست با عنوان قضاو قدر - در بحث قضا و قدر از حضرت علی (ع) دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.

× ×