روی خط خبر

منبع: publiclibrary2
امتیاز: 5 5

تسلیت ایام محرم از وبلاگ کتابخانه عمومی علامه جعفری اندیمشک publiclibrary2

تسلیت ایام محرم

محرم است ... خوش بحال کسانی که هم زنجیر میزنند !! و هم  زنجیری از پای گرفتاری باز میکنند ..  هم سینه میزنند !! و هم سینه ی دردمندی را  از غم و آه نجات میدهند ..  هم اشک میریزند !!  و هم اشک از چهره ی انسانی پاک میکنند ..  هم سفره می اندازند !! هم نان از سفره کسی نمیبرند .. آنوقت با افتخار میگویند :  " یاحسین"

محرم است ...خوش بحال کسانی کههم زنجیر میزنند !!و هم زنجیری از پای گرفتاری باز میکنند .. هم سینه میزنند !!و هم سینه ی دردمندی را از غم و آه نجات میدهند .. هم اشک میریزند !! و هم اشک از چهره ی انسانی پاک میکنند .. هم سفره می اندازند !!هم نان از سفره کسی نمیبرند ..آنوقت با افتخار میگویند : " یاحسین"

در صورتیکه پست با عنوان تسلیت ایام محرم دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.