روی خط خبر

منبع: por3eshemehr1397
امتیاز: 5 5

پرسش مهر 97 - نتیجه گیری از وبلاگ پرسش مهر 97 por3eshemehr1397

پرسش مهر 97 - نتیجه گیری

اینجانب به عنوان عضو کوچکی از جامعه  نتیجه گیری خودرا در باره ی خود آگاهی اعلام  می کنم: خودآگاهی یکی از انواع مهارت هایی است که به ما کمک می کند زندگی خوبی را برای خودمان بسازیم.اگر هر انسانی به خودآگاهی کامل دست پیدا کند از عزت نفس بالایی برخوردار می شود،عزت نفس یکی از مهم ترین بخش های خوداگاهی است که انسان با شناخت خودش و سرمایه های وجودی خود،به عزت نفس میرسد و باعث بروز اعتماد بنفس در تصمیم گیری های زندگی می شود.مهارت خودآگاهی از آثار مخرب که هر نوجوان وجوانی را تهدید می کند جلوگیری می کند. پایان

اینجانب به عنوان عضو کوچکی از جامعه نتیجه گیری خودرا در باره ی خود آگاهی اعلام می کنم:خودآگاهی یکی از انواع مهارت هایی است که به ما کمک می کند زندگی خوبی را برای خودمان بسازیم.اگر هر انسانی به خودآگاهی کامل دست پیدا کند از عزت نفس بالایی برخوردار می شود،عزت نفس یکی از مهم ترین بخش های خوداگاهی است که انسان با شناخت خودش و سرمایه های وجودی خود،به عزت نفس میرسد و باعث بروز اعتماد بنفس در تصمیم گیری های زندگی می شود.مهارت خودآگاهی از آثار مخرب که هر نوجوان وجوانی را تهدید می کند جلوگیری می کند.پایان

در صورتیکه پست با عنوان پرسش مهر 97 - نتیجه گیری دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.