روی خط خبر

  • por3eshemehr1397
  • پرسش مهر 97 - سخنی از امام علی (ع) در مورد خودخواهی
 درخواست حذف مطلب

منبع: por3eshemehr1397
امتیاز: 5 5

پرسش مهر 97 - سخنی از امام علی (ع) در مورد خودخواهی از وبلاگ پرسش مهر 97 por3eshemehr1397

پرسش مهر 97 - سخنی از امام علی (ع) در مورد خودخواهی

سخنان حضرت علی (ع)در نهج البلاغه درباره ی خودآگاهی

از نظر ایشان ندانستن ارزش خویش و نداشتن مهارت خودآگاهی، زمینه ی نابودی شخص را فراهم می کند و با اتخاذ تصمیمات مناسب و خلاقانه، آینده خود را تضمین کرد و از هر اشتباه و لغزش به دور بود.

تعریف خوداگاهی از نظر امام علی (ع)

(خودآگاهی در حقیقت توانایی شناخت خود و آگاهی از ویژگی ها، نقاط ضعف و قوت، تمایلات، ترس‏ها و انزجارهای‏ خویش است.)

 

رشد خودآگاهی به فرد کمک می‏کند تا دریابد، تحت‏ استرس قرار دارد یا نه و این معمولا پیش شرط و شرط ضروری روابط اجتماعی و روابط بین‏فردی موثر و همدلانه است. خودشناسی پیش نیاز روابط موثر اجتماعی و بین فردی است و در ایجاد همدلی و هم حسی با دیگران نقش مهمی دارد.

 

اکثر مکاتب و روش های مشاوره ای و روان درمانی در روان شناسی و حتی پیش از آنها در مکاتب الهی و به ویژه اسلام  و آموزه های دینی و احادیث و روایات ائمه ی اطهار(ع) افراد را به تدبر در خویشتن فراخوانده اند. امام صادق(ع) در این باره می فرماید: «شناخت خویشتن، سودمندترین دانش ها است».

مهارت خودآگاهی  یکی از اساسی ترین مهارت های زندگی است. در نهج البلاغه و سخنان گهربار مولاعلی(ع)، به کرات نسبت به فراگیری و ارزش والای این مهارت در زندگی اشاره شده است. امام علی (ع) در حکمت 149 درباره ی ضرورت خودآگاهی و خودشناسی چنین می فرماید: «کسی که ارزش خود نشناخت جان خود را باخت».

امام(ع)در حکمت فوق که بی شک یکی از پربارترین سخنان است به وضوح  به ارزش والای خودآگاهی اشاره و فراخوانده است.

ایشان، عدم آگاهی و شناخت از خویشتن را با نابودی شخص برابر دانسته  است. امام(ع) در فراز دیگری از سخنانش، به همین ضرورت اشاره می کند: «دانا کسی است که ارزش خود را بشناسد و در نادانی انسان همین بس که اررزش و قدر خویش را نداند»

مهارت خودآگاهی شامل نگرش های مربوط به خود یعنی تسلط بر هیجان های خود، آگاهی از ضعف های خود و رضایت از خوشی های ساده را نیز در بر می گیرد که مبانی ارزشمند نهج البلاغه بر این موضوع تاکید کرده است.

براین اساس در نظر امام(ع) نداشتن خودآگاهی با نابودی و جهالت ارتباط تنگا تنگی دارد. بنابراین کسب این مهارت در زندگی از دیدگاه امام علی(ع) ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

سخنان حضرت علی (ع)در نهج البلاغه درباره ی خودآگاهیاز نظر ایشان ندانستن ارزش خویش و نداشتن مهارت خودآگاهی، زمینه ی نابودی شخص را فراهم می کند و با اتخاذ تصمیمات مناسب و خلاقانه، آینده خود را تضمین کرد و از هر اشتباه و لغزش به دور بود.تعریف خوداگاهی از نظر امام علی (ع)(خودآگاهی در حقیقت توانایی شناخت خود و آگاهی از ویژگی ها، نقاط ضعف و قوت، تمایلات، ترس‏ها و انزجارهای‏ خویش است.)رشد خودآگاهی به فرد کمک می‏کند تا دریابد، تحت‏ استرس قرار دارد یا نه و این معمولا پیش شرط و شرط ضروری روابط اجتماعی و روابط بین‏فردی موثر و همدلانه است. خودشناسی پیش نیاز روابط موثر اجتماعی و بین فردی است و در ایجاد همدلی و هم حسی با دیگران نقش مهمی دارد.اکثر مکاتب و روش های مشاوره ای و روان درمانی در روان شناسی و حتی پیش از آنها در مکاتب الهی و به ویژه اسلام و آموزه های دینی و احادیث و روایات ائمه ی اطهار(ع) افراد را به تدبر در خویشتن فراخوانده اند. امام صادق(ع) در این باره می فرماید: «شناخت خویشتن، سودمندترین دانش ها است».مهارت خودآگاهی یکی از اساسی ترین مهارت های زندگی است. در نهج البلاغه و سخنان گهربار مولاعلی(ع)، به کرات نسبت به فراگیری و ارزش والای این مهارت در زندگی اشاره شده است. امام علی (ع) در حکمت 149 درباره ی ضرورت خودآگاهی و خودشناسی چنین می فرماید: «کسی که ارزش خود نشناخت جان خود را باخت».امام(ع)در حکمت فوق که بی شک یکی از پربارترین سخنان است به وضوح به ارزش والای خودآگاهی اشاره و فراخوانده است.ایشان، عدم آگاهی و شناخت از خویشتن را با نابودی شخص برابر دانسته است. امام(ع) در فراز دیگری از سخنانش، به همین ضرورت اشاره می کند: «دانا کسی است که ارزش خود را بشناسد و در نادانی انسان همین بس که اررزش و قدر خویش را نداند»مهارت خودآگاهی شامل نگرش های مربوط به خود یعنی تسلط بر هیجان های خود، آگاهی از ضعف های خود و رضایت از خوشی های ساده را نیز در بر می گیرد که مبانی ارزشمند نهج البلاغه بر این موضوع تاکید کرده است.براین اساس در نظر امام(ع) نداشتن خودآگاهی با نابودی و جهالت ارتباط تنگا تنگی دارد. بنابراین کسب این مهارت در زندگی از دیدگاه امام علی(ع) ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

در صورتیکه پست با عنوان پرسش مهر 97 - سخنی از امام علی (ع) در مورد خودخواهی دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.