روی خط خبر

  • por3eshemehr1397
  • پرسش مهر 97 - نظر نویسنده در مورد تصمیم گیری
 درخواست حذف مطلب

منبع: por3eshemehr1397
امتیاز: 5 5

پرسش مهر 97 - نظر نویسنده در مورد تصمیم گیری از وبلاگ پرسش مهر 97 por3eshemehr1397

پرسش مهر 97 - نظر نویسنده در مورد تصمیم گیری

نظر نویسنده ی کوچک: طبق آموخته هایمان از درس مدنی دوره ی راهنمایی (متوسطه اول)میدانیم که تصمیم گیری ها در زندگی می توانند آینده و سرنوشت ما را تغییر دهند به یاد داریم که همیشه به ما گفته اند در تصمیم های مهم زندگی با دیگران مشورت کنید،هنگامی که عصبی هستید تصمیم نگیرید اگر طبق اینها عمل کنیم در اکثر موارد به بهترین تصمیم میرسیم و همیشه باید در نظر داشت که بزرگ ترین مانع مهارت تصمیم گیریِ درست این است که خودتان را به خاطر اشتباهات گذشته سرزنش کنید. زندگی کردن با تشویش و پشیمانی از تصمیمات گذشته، به توانایی تصمیم گیری سریع و مؤثر شما در آینده آسیب می رساند...

نویسنده : تاریخ : جمعه شانزدهم آذر ۱۳۹۷نظر نویسنده ی کوچک: طبق آموخته هایمان از درس مدنی دوره ی راهنمایی (متوسطه اول)میدانیم که تصمیم گیری ها در زندگی می توانند آینده و سرنوشت ما را تغییر دهند به یاد داریم که همیشه به ما گفته اند در تصمیم های مهم زندگی با دیگران مشورت کنید،هنگامی که عصبی هستید تصمیم نگیرید اگر طبق اینها عمل کنیم در اکثر موارد به بهترین تصمیم میرسیم و همیشه باید در نظر داشت که بزرگ ترین مانع مهارت تصمیم گیریِ درست این است که خودتان را به خاطر اشتباهات گذشته سرزنش کنید. زندگی کردن با تشویش و پشیمانی از تصمیمات گذشته، به توانایی تصمیم گیری سریع و مؤثر شما در آینده آسیب می رساند...موضوعات مرتبط: تصمیم گیری

در صورتیکه پست با عنوان پرسش مهر 97 - نظر نویسنده در مورد تصمیم گیری دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.