روی خط خبر

  • pinkpalace
  • رویای قصر صورتی - bazgashte farinaz bad az salha

منبع: pinkpalace
امتیاز: 5 5

رویای قصر صورتی - bazgashte farinaz bad az salha از وبلاگ رویای قصر صورتی pinkpalace

رویای قصر صورتی - bazgashte farinaz bad az salha

salam be hameeee delam vase hamatun ye zare shode vali rastesh ziyad yadam nemiyad ki be ki budo chi be chi bud sharmanne dg bacheha albate inam begam man moshkel asab vasam pish umade o vase hamin yekam kam hafeze shodam dg shoma be bozorgi khodetun bebakhshin age shomaro yadam nemiyad dg che khabar??in modat ke man nabudam kasi shuar nakrde??kasi zan nagerefte?? yekam bem amar bedin ke sad sale az hamatun bikhabaram .....oni bia bishtar inja faaliyat konim

salam be hameeee delam vase hamatun ye zare shodevali rastesh ziyad yadam nemiyad ki be ki budo chi be chi budsharmanne dg bachehaalbate inam begam man moshkel asab vasam pish umadeo vase hamin yekam kam hafeze shodamdg shoma be bozorgi khodetun bebakhshin age shomaro yadam nemiyaddg che khabar??in modat ke man nabudam kasi shuar nakrde??kasi zan nagerefte??yekam bem amar bedin ke sad sale az hamatun bikhabaram.....oni bia bishtar inja faaliyat konim

در صورتیکه پست با عنوان رویای قصر صورتی - bazgashte farinaz bad az salha دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.