روی خط خبر

 درخواست حذف مطلب

منبع: philosophy1
امتیاز: 5 5

فلسفه - وابسته شدن از وبلاگ فلسفه philosophy1

فلسفه - وابسته شدن

دوست داشتن از عشق برتر است.

یک عاشق وابسته معشوق خود می شود و چنانچه معشوقش عشق او را در قلب خودش نداشته باشد و از آنکه عاشقش شده دوری کند .عاشق آسیب روحی می بیند و تا مدتی درد هجران را باید تحمل کند تا به شرایط جدیدش عادت کند.اما آنکه محبوبش را دوست بدارد وابسته به او نمیشود و چنانچه محبوبش او را دوست نداشته باشد . در دوستی او خللی ایجاد نمیشود چرا که با منطقش دوستی را درک کرده است.و می تواند دوست بدارد آنکه او را دوست ندارد و دوست نداشتن محبوبش مربوط به خود او میشود.

دوست داشتن از عشق برتر است.یک عاشق وابسته معشوق خود می شود و چنانچه معشوقش عشق او را در قلب خودش نداشته باشد و از آنکه عاشقش شده دوری کند .عاشق آسیب روحی می بیند و تا مدتی درد هجران را باید تحمل کند تا به شرایط جدیدش عادت کند.اما آنکه محبوبش را دوست بدارد وابسته به او نمیشود و چنانچه محبوبش او را دوست نداشته باشد . در دوستی او خللی ایجاد نمیشود چرا که با منطقش دوستی را درک کرده است.و می تواند دوست بدارد آنکه او را دوست ندارد و دوست نداشتن محبوبش مربوط به خود او میشود.

در صورتیکه پست با عنوان فلسفه - وابسته شدن دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.