روی خط خبر

منبع: pesarjon
امتیاز: 5 5

mr.paradox از وبلاگ mr.paradox pesarjon

mr.paradox

امروزا ازون روزایی که فقط میخوام بگذره. فقط دوس دارم یه چی باشه ارومم کنه .امرو ظهرم که یه ماشینی کیوی ، عن بازی در اورد ، کلن رید تو اعصابم.بعدش اومده پیچیده جلو ماشینم ، پیاده شده عربده کشی که مادرتو می.... ک... کی.....  . منم دنده عقب گرفتم در برم نمیدونم خوردم به جدول یا ماشین عقبیه ، بعدشم گاز دادم رفتم. افتاد دنبالم ، دوباره اومد جلوم که پیچیدم فرعی و گمش کردم.-_- الانم اعصابم خورده و تو فروشگاهم صندوق وایسادم.میدونم با این اعصاب خوردی کسری میارم شب و باید کسریوبدم -_- باشگا اینجاها بدرد میخوره. کره خر طلب کارم بود -_-

امروزا ازون روزایی که فقط میخوام بگذره. فقط دوس دارم یه چی باشه ارومم کنه .امرو ظهرم که یه ماشینی کیوی ، عن بازی در اورد ، کلن رید تو اعصابم.بعدش اومده پیچیده جلو ماشینم ، پیاده شده عربده کشی که مادرتو می.... ک... کی..... . منم دنده عقب گرفتم در برم نمیدونم خوردم به جدول یا ماشین عقبیه ، بعدشم گاز دادم رفتم. افتاد دنبالم ، دوباره اومد جلوم که پیچیدم فرعی و گمش کردم.-_-الانم اعصابم خورده و تو فروشگاهم صندوق وایسادم.میدونم با این اعصاب خوردی کسری میارم شب و باید کسریوبدم -_- باشگا اینجاها بدرد میخوره. کره خر طلب کارم بود -_-

در صورتیکه پست با عنوان mr.paradox دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.