روی خط خبر

  • omarzadeh
  • نابینای واقعی... :: کلبه مجازی

منبع: omarzadeh
امتیاز: 5 5

نابینای واقعی... :: کلبه مجازی از وبلاگ کلبه مجازی omarzadeh

نابینای واقعی... :: کلبه مجازی

فقیری به در خانه بخیلی آمد، گفت: شنیده ام که تو قدری از مال خود را نذر نیازمندان کرده ای و من در نهایت فقرم، به من چیزی بده بخیل گفت: من نذر کوران کرده ام. فقیر گفت: من هم کور واقعی هستم، زیرا اگر بینا می بودم، از در خانه خداوند به در خانه کسی مثل تو نمی آمدم.

فقیری به در خانه بخیلی آمد، گفت: شنیده ام که تو قدری از مال خود را نذر نیازمندان کرده ای و من در نهایت فقرم، به من چیزی بدهبخیل گفت: من نذر کوران کرده ام.فقیر گفت: من هم کور واقعی هستم، زیرا اگر بینا می بودم، از در خانه خداوند به در خانه کسی مثل تو نمی آمدم.

در صورتیکه پست با عنوان نابینای واقعی... :: کلبه مجازی دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.