روی خط خبر

  • omarzadeh
  • آینده نگری خوب: :: کلبه مجازی

منبع: omarzadeh
امتیاز: 5 5

آینده نگری خوب: :: کلبه مجازی از وبلاگ کلبه مجازی omarzadeh

آینده نگری خوب: :: کلبه مجازی

زبید یامی کوفی رحمه الله موذن مسجدی بود؛به کودکان می گفت بیایید در نماز شرکت کنید و به شما گردو می دهم.کودکان هم در نماز شرکت می کردند و بعد از نماز دور او جمع می شدند(تا گردو بگیرند). عده ای از کارش ایراد گرفتند؛گفت:چه اشکالی دارد که برای شان پنج درهم گردو بخرم و در عوض به نماز عادت کنند؟ [سِیَر اَعلامُ النُّبَلاء]

زبید یامی کوفی رحمه الله موذن مسجدی بود؛به کودکان می گفت بیایید در نماز شرکت کنید و به شما گردو می دهم.کودکان هم در نماز شرکت می کردند و بعد از نماز دور او جمع می شدند(تا گردو بگیرند).عده ای از کارش ایراد گرفتند؛گفت:چه اشکالی دارد که برای شان پنج درهم گردو بخرم و در عوض به نماز عادت کنند؟[سِیَر اَعلامُ النُّبَلاء]

در صورتیکه پست با عنوان آینده نگری خوب: :: کلبه مجازی دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.