روی خط خبر

  • olguo
  • جامعه سازی یا جامعه شناسی؟
 درخواست حذف مطلب

منبع: olguo
امتیاز: 5 5

جامعه سازی یا جامعه شناسی؟ از وبلاگ جامعه سازی یا جامعه شناسی؟ olguo

جامعه سازی یا جامعه شناسی؟

انتظار و خبر

گفتن محاسن یک فرد یا برنامه و بالا بردن توقع افکار عمومی + گفتن معایب و خالی کردن زیر پای فرد

مجری عملیات روانی در گزارشی ابتدا به توصیف تواناییها و امکانات می پردازد و پس از آن شروع به شمردن ضعفها مینماید. مخاطب به خاطر آنکه توقعش نسبت به توانمندیها بالا رفته، انتظار دارد که مطالب بعدی نیز در تأیید همین تواناییها باشد و هنگامی که اطلاعات مربوط به عدم موفقیت و ضعفها را دریافت می کند، آنها را به حافظه می سپارد؛ چرا که در بخش اول زمینه تسلیم مخاطب فراهم شده و بخش دوم به عنوان تأثیر ماندگار در حافظه جای می گیرد.

این شیوه از متداول ترین روشهای عملیات روانی توسط رادیو بی بی سی است.

این تکنیک مانند زدن رنگی زیبا به یک ساختمان است که در مرحله بعد با رنگ زشتی پوشش داده شود. در نهایت آنچه برجا خواهد ماند رنگ دوم است. ذهن انسان هم با شنیدن محاسن گاردش باز می شود و سپس آنچه انتقاد یا تخریب است در خود جا می دهد.

مثالها:

به این خبر رادیو بی بی سی (بخش انگلیسی) که برای راهنمایی گردشگران است توجه فرمایید:

«ایران کشوری گسترده ، دارای منابع طبیعی عظیم، با پیشینه ای تاریخی و مهد تمدن های بشری است. این کشور تنوع اقلیمی بسیار گسترده ای دارد اما اکنون مامن تروریستها شده است. از دموکراسی خبری نیست و قدرت مطلق در انحصار روحانیون است. زنان در فشار قرون وسطی بسر می برند و دولتمردان به دنبال دستیابی به بمب هسته ای هستند تا به قدرت بلامنازع در منطقه تبدیل شوند.» اکنون توریست باید مقصد خود را انتخاب کند.

ادامه دارد...

انتظار و خبرگفتن محاسن یک فرد یا برنامه و بالا بردن توقع افکار عمومی + گفتن معایب و خالی کردن زیر پای فردمجری عملیات روانی در گزارشی ابتدا به توصیف تواناییها و امکانات می پردازد و پس از آن شروع به شمردن ضعفها مینماید. مخاطب به خاطر آنکه توقعش نسبت به توانمندیها بالا رفته، انتظار دارد که مطالب بعدی نیز در تأیید همین تواناییها باشد و هنگامی که اطلاعات مربوط به عدم موفقیت و ضعفها را دریافت می کند، آنها را به حافظه می سپارد؛ چرا که در بخش اول زمینه تسلیم مخاطب فراهم شده و بخش دوم به عنوان تأثیر ماندگار در حافظه جای می گیرد.این شیوه از متداول ترین روشهای عملیات روانی توسط رادیو بی بی سی است.این تکنیک مانند زدن رنگی زیبا به یک ساختمان است که در مرحله بعد با رنگ زشتی پوشش داده شود. در نهایت آنچه برجا خواهد ماند رنگ دوم است. ذهن انسان هم با شنیدن محاسن گاردش باز می شود و سپس آنچه انتقاد یا تخریب است در خود جا می دهد.مثالها:به این خبر رادیو بی بی سی (بخش انگلیسی) که برای راهنمایی گردشگران است توجه فرمایید:«ایران کشوری گسترده ، دارای منابع طبیعی عظیم، با پیشینه ای تاریخی و مهد تمدن های بشری است. این کشور تنوع اقلیمی بسیار گسترده ای دارد اما اکنون مامن تروریستها شده است. از دموکراسی خبری نیست و قدرت مطلق در انحصار روحانیون است. زنان در فشار قرون وسطی بسر می برند و دولتمردان به دنبال دستیابی به بمب هسته ای هستند تا به قدرت بلامنازع در منطقه تبدیل شوند.» اکنون توریست باید مقصد خود را انتخاب کند.ادامه دارد...

در صورتیکه پست با عنوان جامعه سازی یا جامعه شناسی؟ دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.