روی خط خبر

  • olguo
  • جامعه سازی یا جامعه شناسی؟
 درخواست حذف مطلب

منبع: olguo
امتیاز: 5 5

جامعه سازی یا جامعه شناسی؟ از وبلاگ جامعه سازی یا جامعه شناسی؟ olguo

جامعه سازی یا جامعه شناسی؟

ایجاد هراس اخلاقی


ساخت موضوعات فرعی برای انحراف افکار عمومی از موضوعات اصلی جامعه

نظریه هراس اخلاقی بر این است که رسانه های همگانی برای انحراف دادن افکار عمومی از موضوعات متضاد با منافعشان، موضوعات جدیدی خلق می کنند که اهمیت موضوع قبلی را ندارد اما به علت نوع انعکاس آن، موضوع قبلی فراموش می شود و همه نگاهها به موضوع جدید معطوف می شود.

برای مثال اگر افکار عمومی به مشکلات اقتصادی جامعه معطوف است با طرح مشکلات امنیت شخصی، افکار عمومی منحرف می شود. در حقیقت، در هراس اخلاقی رسانه ها سوژه های جدید را به وجود می آورند.

گاهی هم مطبوعات با بمباران فرد با اخبار کم اهمیت ، ذهن وی را از اخبار مهم منحرف می کنند.

مثالها:

1-    دولت آمریکا برای انحراف افکار عمومی از فقرداخلی، بی خانمانها، آوارگان سیل نیواورلئان یا بیکاری حاصل از بحران اقتصادی دنیا، به جنگ افغانستان دامن می زند و اخبار آن را در صدر اخبار داخلی قرار می دهد.

2-     طرح وسیع خطر آنفولانزای خوکی در صدر اخبار دنیا برای انحراف چند روزه افکار عمومی از بحرانهای اقتصادی

3-    تاکید افراطی بعضی مطبوعات بر آزادی، توسعه سیاسی، جامعه چندصدایی و... برای انحراف افکار عمومی از توسعه فساد اجتماعی و فقر

ادامه دارد...

ایجاد هراس اخلاقیساخت موضوعات فرعی برای انحراف افکار عمومی از موضوعات اصلی جامعهنظریه هراس اخلاقی بر این است که رسانه های همگانی برای انحراف دادن افکار عمومی از موضوعات متضاد با منافعشان، موضوعات جدیدی خلق می کنند که اهمیت موضوع قبلی را ندارد اما به علت نوع انعکاس آن، موضوع قبلی فراموش می شود و همه نگاهها به موضوع جدید معطوف می شود.برای مثال اگر افکار عمومی به مشکلات اقتصادی جامعه معطوف است با طرح مشکلات امنیت شخصی، افکار عمومی منحرف می شود. در حقیقت، در هراس اخلاقی رسانه ها سوژه های جدید را به وجود می آورند.گاهی هم مطبوعات با بمباران فرد با اخبار کم اهمیت ، ذهن وی را از اخبار مهم منحرف می کنند.مثالها:1- دولت آمریکا برای انحراف افکار عمومی از فقرداخلی، بی خانمانها، آوارگان سیل نیواورلئان یا بیکاری حاصل از بحران اقتصادی دنیا، به جنگ افغانستان دامن می زند و اخبار آن را در صدر اخبار داخلی قرار می دهد.2- طرح وسیع خطر آنفولانزای خوکی در صدر اخبار دنیا برای انحراف چند روزه افکار عمومی از بحرانهای اقتصادی3- تاکید افراطی بعضی مطبوعات بر آزادی، توسعه سیاسی، جامعه چندصدایی و... برای انحراف افکار عمومی از توسعه فساد اجتماعی و فقرادامه دارد...

در صورتیکه پست با عنوان جامعه سازی یا جامعه شناسی؟ دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.