روی خط خبر

  • olamasaveh
  • علمای شهرستان ساوه - حضرت آیت الله حاج میرزا سید علی تهجدی برادر حضرت علامه آقا سید مرتضی عسگری ساوجی
 درخواست حذف مطلب

منبع: olamasaveh
امتیاز: 5 5

علمای شهرستان ساوه - حضرت آیت الله حاج میرزا سید علی تهجدی برادر حضرت علامه آقا سید مرتضی عسگری ساوجی از وبلاگ علمای شهرستان ساوه olamasaveh

علمای شهرستان ساوه - حضرت آیت الله حاج میرزا سید علی تهجدی برادر حضرت علامه آقا سید مرتضی عسگری ساوجی

حضرت آیت الله حاج میرزا سید علی تهجدی برادر حضرت علامه آقا سید مرتضی عسگری ساوجی

 

حضرت آیت الله حاج میرزا سید علی تهجدی

حضرت آیت الله حاج میرزا سید علی تهجدی برادر حضرت علامه آقا سید مرتضی عسگری ساوجی

مرحوم حاج میرزا سید علی تهجدی بن ایه الله حاج سید محمد بن العالم حاجذسید اسمعیل بن حاج سید کوچک بن حاج سید رضی ساوه ای عالمی زاهد ومتقی ودانشمندی فقیه ومتعبد از علماء حجج اسلام بوده اند.

وی در سال 1265 شمسی در ساوه متولد وپس از پرورش در بیت علم مهاجرت بنجف اشرف نموده وتحصیلات سطوح خود به پایان رسانیده ودر حوزه مرحوم ایه الله نائینی ومراجع معاصر دیگر شان شرکت نموده ودر عداد تلامذه برجسته انان وپس از ان مراجعت بایران نموده ودر قم بامرحوم آیه الله العظمی حایری یزدی در تاسیس حوزه علمه همکاری نموده.

بالاخره اهالی شهرستان ساوه بادرخواست زیادی ایشانرا بساوه طلبیده وانمرحوم چون اصرار مردم ساوه را مشاده نمودند ناگزیر تقبل نموده وتاموفقی که در قید حیات بودند مصدر امور ورونق وفتق ومورد توجه کامل اهالی داشتند تادر سال 1329 شمسی که برای تحصیللات یگانه فرزند خود دانشمند معظم اتی الذکر حاج سید محمد صالح تهجدی عزم نجف نموده .

ومدت دوسال در نجف اقامت وسپس مجدد بایران مراجعت ودر سال 1335 قمری که برای زیارت اعتبات علیات ودیدار فرزند خود بجعف مشرف شدند در انجا مبتلا بزخم سیاه در ناحیه شصت پاشد وبعد از دوسال در سن 72 سالگی در سال 1337 شمسی دار فانی راوداع نمودند واز ایشان یک پسر وچهار دختر باقی مانده است

کتاب گنجینه دانشمندان ج 5  ص 294

جماعت از علمای بزرگ کشور وساوه به مناسبت فوت آیت الله آقا سید علی صالح تهجدی ساوجی

این جماعت از علمای بزرگ کشور وساوه به مناسبت
فوت آیت الله آقا حاج میرزا سید علی صالح تهجدی ساوجی
در سال ۱۳۳7 شمسی در مسجد انقلاب ساوه حضرت  آیات.اقایان شریعتمدار ساوجی .پدر  حضرت آیت الله شبیر زنجانی. اقای زاهدی .اقای تربتی .آقای نحوی . آقا شیخ  اسدالله مجتهدی ساوه ای آقای مدی .آقا میزراعباس مجتهدی 
می باشد

 

 

حضرت آیت الله حاج میرزا سید علی تهجدیحضرت آیت الله حاج میرزا سید علی تهجدی برادر حضرت علامه آقا سید مرتضی عسگری ساوجیمرحوم حاج میرزا سید علی تهجدی بن ایه الله حاج سید محمد بن العالم حاجذسید اسمعیل بن حاج سید کوچک بن حاج سید رضی ساوه ای عالمی زاهد ومتقی ودانشمندی فقیه ومتعبد از علماء حجج اسلام بوده اند.وی در سال 1265 شمسی در ساوه متولد وپس از پرورش در بیت علم مهاجرت بنجف اشرف نموده وتحصیلات سطوح خود به پایان رسانیده ودر حوزه مرحوم ایه الله نائینی ومراجع معاصر دیگر شان شرکت نموده ودر عداد تلامذه برجسته انان وپس از ان مراجعت بایران نموده ودر قم بامرحوم آیه الله العظمی حایری یزدی در تاسیس حوزه علمه همکاری نموده.بالاخره اهالی شهرستان ساوه بادرخواست زیادی ایشانرا بساوه طلبیده وانمرحوم چون اصرار مردم ساوه را مشاده نمودند ناگزیر تقبل نموده وتاموفقی که در قید حیات بودند مصدر امور ورونق وفتق ومورد توجه کامل اهالی داشتند تادر سال 1329 شمسی که برای تحصیللات یگانه فرزند خود دانشمند معظم اتی الذکر حاج سید محمد صالح تهجدی عزم نجف نموده .ومدت دوسال در نجف اقامت وسپس مجدد بایران مراجعت ودر سال 1335 قمری که برای زیارت اعتبات علیات ودیدار فرزند خود بجعف مشرف شدند در انجا مبتلا بزخم سیاه در ناحیه شصت پاشد وبعد از دوسال در سن 72 سالگی در سال 1337 شمسی دار فانی راوداع نمودند واز ایشان یک پسر وچهار دختر باقی مانده استکتاب گنجینه دانشمندان ج 5 ص 294این جماعت از علمای بزرگ کشور وساوه به مناسبتفوت آیت الله آقا حاج میرزا سید علی صالح تهجدی ساوجیدر سال ۱۳۳7 شمسی در مسجد انقلاب ساوه حضرت آیات.اقایان شریعتمدار ساوجی .پدر حضرت آیت الله شبیر زنجانی. اقای زاهدی .اقای تربتی .آقای نحوی . آقا شیخ اسدالله مجتهدی ساوه ای آقای مدی .آقا میزراعباس مجتهدی می باشد

در صورتیکه پست با عنوان علمای شهرستان ساوه - حضرت آیت الله حاج میرزا سید علی تهجدی برادر حضرت علامه آقا سید مرتضی عسگری ساوجی دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.