روی خط خبر

  • offer13
  • گاتها الهی نیستند (8) :: رئالیسم و واقعیت

منبع: offer13
امتیاز: 5 5

گاتها الهی نیستند (8) :: رئالیسم و واقعیت از وبلاگ رئالیسم و واقعیت offer13

گاتها الهی نیستند (8) :: رئالیسم و واقعیت

بسم الله الرحمن الرحیم   نامفهومی گاتها به قلم دکتر گیگر : ادامه مطلب

بسم الله الرحمن الرحیمنامفهومی گاتها به قلم دکتر گیگر :به این ترتیب گاتاها مشتمل بر 896 خط و تقریباً1 5660 کلمه هستند ، در حالی که اینها در حد خود کم و ناکافی هستند. اما مطلبی که بیش از همه موجب دل سردی می شود، مشکلات قابل ملاحظه ای است که به هنگام تفسیر و تعبیر بسیاری از پیام های گاتاها ایجاد می شود. چندین خط و بند گاتاها به حدی مبهم و پیچیده است که فهم و ترجمه واقعی آن بی نهایت مشکل است .اکثر اوقات ما مجبور می شویم ترجمه بند و یا خطی این چنین را رها کرده و به ترجمه و تفسیر قسمت بعدی به پردازیم. به هرصورت، ترجمه این چند بند را نمی توان به طور قطعی درست و یا به یقین غلط اعلام نمود. اما این چنین سطور و گفتارها نبایستی بطور کلی همانند دلایلی از برای هر نوع بیان اصلی موضوعی که می باید مورد بحث قرار گیرد ، قبول شود، و چنان چه مورد پذیرش نیز قرار گرفت باید با قید شرط و احتیاطی عمیق باشد . چه بسا که یک مترجم آن چه را که دیگران مدعی و یا منکر می شوند ، به طرزی صحیح و بدون تردید انگاشته و مورد قبول قرار دهد.1 : چنین به نظر می رسد که به هنگام چاپ در جمع کلمات اشتباه شده است . زیرا جمع کلمات گاتاها طبق شرح فوق 5560 کلمه می شود .منبع : کتاب عصر اوستا ؛ مؤلفین : پروفسور اشپیگل ، پروفسور گیگر ، پروفسور ویندیشمن ، پروفسور سن جانا ؛ ترجمه : مجید رضی ؛ صفحه 20 .چطور ممکن است کتابی که به بیست صفحه هم نمیرسد و همین بیست صفحه هم چندین بند از آن قابل فهم نیست ، بیانگر یک دین باشد ؟ پس چگونه زرتشتیان گاتها را بدون تحریف و برای دین خود کافی میدانند ؟ .

در صورتیکه پست با عنوان گاتها الهی نیستند (8) :: رئالیسم و واقعیت دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.