روی خط خبر

  • npn
  • نغمه رضایی به زیبایی میگه:

منبع: npn
امتیاز: 5 5

نغمه رضایی به زیبایی میگه: از وبلاگ گل یاس npn

نغمه رضایی به زیبایی میگه:

محتاجمبه رویشی نه از این خاکبه زایشی نه از این دستبه حلقه ای نه چنین تنگبه حرمتی نه چنین پست پابندمبه سنتی که سزا نیستبه باوری که مرا نیستبه بخت، بختک سنگیبه ظلمتی که روا نیست خاموشمکه شهر خرده نگیردکه مرد خرده نگیردکه عقل خرده نگیردکه درد خرده نگیرد می پاشماز این دهان پر از شرمبه روی صورت دنیابگو که آمد و تف کردتمام هستی خود را محتاجمبه خیزشی نه از این خاکبه نغمه ای نه از این دستبه قصه ای نه چنین تلخبه باوری نه چنین پست

مدت هاست ایستاده ام بر فراز اتفاقی که نمی افتد... محتاجمبه رویشی نه از این خاکبه زایشی نه از این دستبه حلقه ای نه چنین تنگبه حرمتی نه چنین پستپابندمبه سنتی که سزا نیستبه باوری که مرا نیستبه بخت، بختک سنگیبه ظلمتی که روا نیستخاموشمکه شهر خرده نگیردکه مرد خرده نگیردکه عقل خرده نگیردکه درد خرده نگیردمی پاشماز این دهان پر از شرمبه روی صورت دنیابگو که آمد و تف کردتمام هستی خود رامحتاجمبه خیزشی نه از این خاکبه نغمه ای نه از این دستبه قصه ای نه چنین تلخبه باوری نه چنین پست+ نوشته شده در ساعت توسط مرتضی | سلامبرای تشکر ، بازدید متقابل ، احوالپرسی و... به این وبلاگ سر نزنید.در مورد پست ها نظری داشتید بفرمایید.مطلبی رو اگر کپی کنم منبع اش رو عنوان میکنم.شما هم اگر از اینجا کپی کردید ادرس عنوان کنید.در ضمن آقا هستم!https://t.me/npn_blogfainstagram.com/npn_blogfaنوشته های پیشینBLOGFA.COM

در صورتیکه پست با عنوان نغمه رضایی به زیبایی میگه: دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.