روی خط خبر

  • npn
  • شریعتی میگه :

منبع: npn
امتیاز: 5 5

شریعتی میگه : از وبلاگ گل یاس npn

شریعتی میگه :

ﺩﻟﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺑﯽ ﮐﺴﯽ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﺍﺳﺖ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ...___________________________________

ﺩﻟﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺑﯽ ﮐﺴﯽ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﺍﺳﺖ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ...___________________________________

در صورتیکه پست با عنوان شریعتی میگه : دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.