روی خط خبر

  • night0stars
  • مـטּ، اینجا، تنـ ﮭا - Don't listen to the voices in your head

منبع: night0stars
امتیاز: 5 5

مـטּ، اینجا، تنـ ﮭا - Don't listen to the voices in your head از وبلاگ مـטּ، اینجا، تنـ ﮭا night0stars

مـטּ، اینجا، تنـ ﮭا - Don't listen to the voices in your head

انگار که من رو به زنجیر کشیده باشیو من بی صدا به این اسیری تن داده باشمبی هیچ حرفی، بی هیچ مقاومتیانگار که عزم آزارمو داشته باشی ومن به این شکنجه ی مدام عادت داشته باشم.کدوم رو باید انتخاب کنم؟لذت آزادی یا لذت این رنج اختیاری رو؟

انگار که من رو به زنجیر کشیده باشیو من بی صدا به این اسیری تن داده باشمبی هیچ حرفی، بی هیچ مقاومتیانگار که عزم آزارمو داشته باشی ومن به این شکنجه ی مدام عادت داشته باشم.کدوم رو باید انتخاب کنم؟لذت آزادی یا لذت این رنج اختیاری رو؟

در صورتیکه پست با عنوان مـטּ، اینجا، تنـ ﮭا - Don't listen to the voices in your head دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.