روی خط خبر

  • nasrinbehjati
  • اگر کسی با تمام مشکلات و دیوانه بازی هایت ... نوشته نسرین بهجتی از کتاب زندگی را ورق بزن شماره

منبع: nasrinbehjati
امتیاز: 5 5

اگر کسی با تمام مشکلات و دیوانه بازی هایت ... نوشته نسرین بهجتی از کتاب زندگی را ورق بزن شماره از وبلاگ جدید ترین اشعار عاشقانه نسرین بهجتی nasrinbehjati

اگر کسی با تمام مشکلات و دیوانه بازی هایت ... نوشته نسرین بهجتی از کتاب زندگی را ورق بزن شماره

 اگر کسی با تمام مشکلات و دیوانه بازی هایت ترا بیشتر از خودش دوست داشتاگر با چرخش مردمکان چشمت یا طرز صدایتاز هزاران کیلومتر راه دور متوجه شد که هوای دلت ابری است یا آفتابیاگر از اشتباهات خودت برایش حرف زدی و او با آرامش به تو گفتفدای سرت آدمیزاد است دیگر گاهی اشتباه میکنداگر اشتباهات تو را با شتاب پنهان چشم خودش پاک کرد و ورقت زد که مبادا از نمره بیستش کم شویاگر لج بازی ها و قهرهای بی دلیلت را مصلحت عشقش دانست اگر بدون جبران محبتهایش به تو محبت کرد و عشق ورزیداگر با دست بسته اش پُر غرور از یک دانه گندمش به تو گندمزار بخشیداگر با بغض تو پنهان گریست و با تبسمت بلند خندیداگر هزار بهانه بدستش دادی که با تو حداقل به ظاهر قهر کند و قهر نکرداگر خشم تو را از تو تفریق و خوبی ترا جمع و عشق ترا ضربدر هزار کرداگر با حوصله ترا نوشت و تو او را بی حوصله خواندیو با تمام این اگرها اگر هر روز دل نگران بخاطر خوبی هایش از تو عُذر خواهی کرداو احمق نیستاو یک انسان ساده است که خدا برای امتحان لیاقتت برای تو فرستاده است نسرین بهجتی

اگر کسی با تمام مشکلات و دیوانه بازی هایت ترا بیشتر از خودش دوست داشتاگر با چرخش مردمکان چشمت یا طرز صدایتاز هزاران کیلومتر راه دور متوجه شد که هوای دلت ابری است یا آفتابیاگر از اشتباهات خودت برایش حرف زدی و او با آرامش به تو گفتفدای سرت آدمیزاد است دیگر گاهی اشتباه میکنداگر اشتباهات تو را با شتاب پنهان چشم خودش پاک کرد و ورقت زد که مبادا از نمره بیستش کم شویاگر لج بازی ها و قهرهای بی دلیلت را مصلحت عشقش دانست اگر بدون جبران محبتهایش به تو محبت کرد و عشق ورزیداگر با دست بسته اش پُر غرور از یک دانه گندمش به تو گندمزار بخشیداگر با بغض تو پنهان گریست و با تبسمت بلند خندیداگر هزار بهانه بدستش دادی که با تو حداقل به ظاهر قهر کند و قهر نکرداگر خشم تو را از تو تفریق و خوبی ترا جمع و عشق ترا ضربدر هزار کرداگر با حوصله ترا نوشت و تو او را بی حوصله خواندیو با تمام این اگرها اگر هر روز دل نگران بخاطر خوبی هایش از تو عُذر خواهی کرداو احمق نیستاو یک انسان ساده است که خدا برای امتحان لیاقتت برای تو فرستاده است نسرین بهجتی

در صورتیکه پست با عنوان اگر کسی با تمام مشکلات و دیوانه بازی هایت ... نوشته نسرین بهجتی از کتاب زندگی را ورق بزن شماره دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.