روی خط خبر

  • nasrinbehjati
  • جدید ترین اشعار عاشقانه نسرین بهجتی

منبع: nasrinbehjati
امتیاز: 5 5

جدید ترین اشعار عاشقانه نسرین بهجتی از وبلاگ جدید ترین اشعار عاشقانه نسرین بهجتی nasrinbehjati

جدید ترین اشعار عاشقانه نسرین بهجتی

بیشتر از خودش دوست داشت اگر با چرخش مردمکان چشمت یا طرز صدایت از هزاران کیلومتر راه دور متوجه شد که هوای دلت ابری است یا آفتابی اگر از اشتباهات خودت برایش حرف زدی و او با آرامش به تو گف...ت فدای سرت آدمیزاد است دیگر گاهی اشتباه میکند اگر اشتباهات تو را با شتاب پنهان چشم خودش پاک کرد و ورقت زد که مبادا از نمره بیستش کم شوی اگر لج بازی ها و قهرهای بی دلیلت را مصلحت عشقش دانست اگر بدون جبران محبتهایش به تو محبت کرد و عشق ورزید اگر با دست بسته اش پُر غرور از یک دانه گندمش به تو گندمزار بخشید اگر با بغض تو پنهان گریست و با تبسمت بلند خندید اگر هزار بهانه بدستش که با تو حداقل به ظاهر قهر کند و قهر نکرد اگر خشم تو را از تو تفریق و خوبی ترا جمع و عشق ترا ضربدر هزار کرد اگر با حوصله ترا نوشت و تو او را بی حوصله خواند ی و با تمام این اگرها اگر هر روز دل نگران بخاطر خوبی هایش از تو عُذر خواهی کرد او احمق نیست او یک انسان ساده است که خدا برای امتحان لیاقتت برای تو فرستاده است ( جدیدترین دلنوشته نسرین بهجنی 21تیر 1393

بیشتر از خودش دوست داشت اگر با چرخش مردمکان چشمت یا طرز صدایت از هزاران کیلومتر راه دور متوجه شد که هوای دلت ابری است یا آفتابی اگر از اشتباهات خودت برایش حرف زدی و او با آرامش به تو گف...ت فدای سرت آدمیزاد است دیگر گاهی اشتباه میکند اگر اشتباهات تو را با شتاب پنهان چشم خودش پاک کرد و ورقت زد که مبادا از نمره بیستش کم شوی اگر لج بازی ها و قهرهای بی دلیلت را مصلحت عشقش دانست اگر بدون جبران محبتهایش به تو محبت کرد و عشق ورزید اگر با دست بسته اش پُر غرور از یک دانه گندمش به تو گندمزار بخشید اگر با بغض تو پنهان گریست و با تبسمت بلند خندید اگر هزار بهانه بدستش که با تو حداقل به ظاهر قهر کند و قهر نکرد اگر خشم تو را از تو تفریق و خوبی ترا جمع و عشق ترا ضربدر هزار کرد اگر با حوصله ترا نوشت و تو او را بی حوصله خواند ی و با تمام این اگرها اگر هر روز دل نگران بخاطر خوبی هایش از تو عُذر خواهی کرد او احمق نیست او یک انسان ساده است که خدا برای امتحان لیاقتت برای تو فرستاده است ( جدیدترین دلنوشته نسرین بهجنی 21تیر 1393

در صورتیکه پست با عنوان جدید ترین اشعار عاشقانه نسرین بهجتی دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.