روی خط خبر

  • nasrinbehjati
  • بعضی از آدمها از زندگی شما خارج می شوند نوشته نسرین بهجتی از کتاب زندگی را ورق بزن شمره 108

منبع: nasrinbehjati
امتیاز: 5 5

بعضی از آدمها از زندگی شما خارج می شوند نوشته نسرین بهجتی از کتاب زندگی را ورق بزن شمره 108 از وبلاگ جدید ترین اشعار عاشقانه نسرین بهجتی nasrinbehjati

بعضی از آدمها از زندگی شما خارج می شوند نوشته نسرین بهجتی از کتاب زندگی را ورق بزن شمره 108

بعضی از آدم ها از زندگی شما خارج می شوندفقط به دلیل اینکه نتوانسته اند شما را به اندازه خودشان کوچک کنندنه قدرت درز گرفتن شما را داشته اند که اندازه تن شان شوید،نه قدرت شکافتن شما را ...وقتی برای این بزرگی سال ها تلاش کرده ایدوقتی این بزرگی را آسان به دست نیاورده ایددست به اندازه های خودتان نزنیدو بزرگی تان را حفظ کنید حتی اگر تنها بمانید...نسرین بهجتی 

بعضی از آدم ها از زندگی شما خارج می شوندفقط به دلیل اینکه نتوانسته اند شما را به اندازه خودشان کوچک کنندنه قدرت درز گرفتن شما را داشته اند که اندازه تن شان شوید،نه قدرت شکافتن شما را ...وقتی برای این بزرگی سال ها تلاش کرده ایدوقتی این بزرگی را آسان به دست نیاورده ایددست به اندازه های خودتان نزنیدو بزرگی تان را حفظ کنید حتی اگر تنها بمانید...نسرین بهجتی

در صورتیکه پست با عنوان بعضی از آدمها از زندگی شما خارج می شوند نوشته نسرین بهجتی از کتاب زندگی را ورق بزن شمره 108 دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.