روی خط خبر

منبع: nabegheyekuchak
امتیاز: 5 5

کی مهم‌تر‌از خودم؟ از وبلاگ نابغه ی کوچک nabegheyekuchak

کی مهم‌تر‌از خودم؟

امروز فهمیدم نباید هیچ کس رو جز خودت مهم بدونی، چرا باید یکی دیکه رو بیشتر از خودت دوست داشته باشی یا به یکی دیگه بیشتر از خودت احترام بذاری؟به طور مختصر داستان از اونجا شروع شد که امروز تو اوج خواب آلودگیِ چُرت بعد از ظهرم، به زور دست و پای بی جونم رو از روی تخت کندم و رفتم کافه پیش امیر باشم. یه روز عادی تا ساعت ها می خوابیدم و دیر وقت که بیدار می شدم ناراحت می شدم که چرا کافه نرفتم خودم تنها تا یه کم بهم خوش بگذره و اونجایی تموم شد که به خاطر زانوی بابا و اجبارش به استفاده از توالت فرنگی امروز پس از سالیان دراز دستشوییمو شستم. چرا سلامتی خودم مهم میست؟ چرا خیلی وقته می دونم نیازه برای بهداشت شخصیم دستشویی رو بشورم اما نمی شورم؟ پس خودم چی؟ چرا اینقدر برای دیگران زندگی کردن مهم تر شده برام؟ شمام براتون مهم ترن بقیه؟ اوکی اید با این قضیه؟ چطوری خودمونو مهم تر کنیم؟ فک کنم این مهم دونستن و احترام گذاشتن به خود بیشتر از هر چیزی ممکنه باعث پیشرفت آدم تو زندگیش بشه.

امروز فهمیدم نباید هیچ کس رو جز خودت مهم بدونی، چرا باید یکی دیکه رو بیشتر از خودت دوست داشته باشی یا به یکی دیگه بیشتر از خودت احترام بذاری؟به طور مختصر داستان از اونجا شروع شد که امروز تو اوج خواب آلودگیِ چُرت بعد از ظهرم، به زور دست و پای بی جونم رو از روی تخت کندم و رفتم کافه پیش امیر باشم. یه روز عادی تا ساعت ها می خوابیدم و دیر وقت که بیدار می شدم ناراحت می شدم که چرا کافه نرفتم خودم تنها تا یه کم بهم خوش بگذره و اونجایی تموم شد که به خاطر زانوی بابا و اجبارش به استفاده از توالت فرنگی امروز پس از سالیان دراز دستشوییمو شستم. چرا سلامتی خودم مهم میست؟ چرا خیلی وقته می دونم نیازه برای بهداشت شخصیم دستشویی رو بشورم اما نمی شورم؟ پس خودم چی؟ چرا اینقدر برای دیگران زندگی کردن مهم تر شده برام؟ شمام براتون مهم ترن بقیه؟ اوکی اید با این قضیه؟ چطوری خودمونو مهم تر کنیم؟ فک کنم این مهم دونستن و احترام گذاشتن به خود بیشتر از هر چیزی ممکنه باعث پیشرفت آدم تو زندگیش بشه.

در صورتیکه پست با عنوان کی مهم‌تر‌از خودم؟ دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.