روی خط خبر

منبع: nabegheyekuchak
امتیاز: 5 5

آنجا که آرزو می‌کنیم نباشیم. از وبلاگ نابغه ی کوچک nabegheyekuchak

آنجا که آرزو می‌کنیم نباشیم.

فردا عروسی دعوتیم تهران. باید پشمای پامو بزنم. به رضوان قول دادم بابلیس ببرم براش ولی اصلا نمیدونم کجاست بابلیسم! باید به ناخنای پام لاک بزنم تا کفشای قشنگ "کت واک" م رو بپوشم! باید لوازم آرایشمو جمع کنم. بارون شدید میاد. امیر خوابش رفته. بابلیسم کجاست؟ باید مانتو و شلوار انتخاب کنم، حالا این وسط بابلیسمو از کجا پیدا کنم؟اینا همه به کنار با مامان بزرگ چه کنم؟ این بتِ غر زدن و سلطانِ عذاب دادن رو چطور یک روزِ کامل در نزدیک ترین حالت ممکن تحمل کنم؟زهرا سرما خورده و اگه نیاد منم دوس ندارم برم! اگه فردا حالش بد باشه بهش خوش نگذره به منم خوش نمی گذره که در واقع این حجم از وابستگی رو نمی دونم از کجا اومده. راستی بابلیسم کجاس؟ای بابا چقدر کار دارم... سوتینمو یادم نره بردارم.

فردا عروسی دعوتیم تهران. باید پشمای پامو بزنم. به رضوان قول دادم بابلیس ببرم براش ولی اصلا نمیدونم کجاست بابلیسم! باید به ناخنای پام لاک بزنم تا کفشای قشنگ "کت واک" م رو بپوشم! باید لوازم آرایشمو جمع کنم. بارون شدید میاد. امیر خوابش رفته. بابلیسم کجاست؟ باید مانتو و شلوار انتخاب کنم، حالا این وسط بابلیسمو از کجا پیدا کنم؟اینا همه به کنار با مامان بزرگ چه کنم؟ این بتِ غر زدن و سلطانِ عذاب دادن رو چطور یک روزِ کامل در نزدیک ترین حالت ممکن تحمل کنم؟زهرا سرما خورده و اگه نیاد منم دوس ندارم برم! اگه فردا حالش بد باشه بهش خوش نگذره به منم خوش نمی گذره که در واقع این حجم از وابستگی رو نمی دونم از کجا اومده. راستی بابلیسم کجاس؟ای بابا چقدر کار دارم... سوتینمو یادم نره بردارم.

در صورتیکه پست با عنوان آنجا که آرزو می‌کنیم نباشیم. دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.