روی خط خبر

منبع: mymusicamir11
امتیاز: 5 5

Puzzle Band - Donyam shdi raft :: My music از وبلاگ My music mymusicamir11

Puzzle Band - Donyam shdi raft :: My music

پ حتی فکرشم نکن یه روزی جا بزنم مینوسیم امضا میکنم می مونم عاشقی سخته خودم میدونم تو کاریت نباشه بیا سرتو بذار رو شونم از خودم کم میکنم که بهت اضافه شه تو نباشی هرچی که میخواد بشه اصلا بذار بشه در میام تو روی هرکی که بخواد یه جوری با تو بد بشه دنیام شدی رفت ! واسه قلب من بمون تا رو به راه شم آب و جارو کن منو که سر به راه شم خوش به حال من اگه مال تو باشم دنیام شدی رفت ! واسه قلب من بمون تا رو به راه شم آب و جارو کن منو که سر به راه شم خوش به حال من اگه مال تو باشم دنیام شدی رفت ! خنده هات وقتی بدم آب رو آتیشه وقتی باشی اسمون رو میشه عشق با حکم تو آسون میشه وقتی هم دستمی این بازی تهش صد هیچه دنیام شدی رفت ! واسه قلب من بمون تا رو به راه شم آب و جارو کن منو که سر به راه شم خوش به حال من اگه مال تو باشم دنیام شدی رفت ! واسه قلب من بمون تا رو به راه شم آب و جارو کن منو که سر به راه شم خوش به حال من اگه مال تو باشم دنیام شدی رفت ! دنیام شدی رفت !

حتی فکرشم نکن یه روزی جا بزنممینوسیم امضا میکنم می مونمعاشقی سخته خودم میدونمتو کاریت نباشه بیا سرتو بذار رو شونماز خودم کم میکنم که بهت اضافه شهتو نباشی هرچی که میخواد بشه اصلا بذار بشهدر میام تو روی هرکی که بخواد یه جوری با تو بد بشهدنیام شدی رفت !واسه قلب من بمون تا رو به راه شمآب و جارو کن منو که سر به راه شمخوش به حال من اگه مال تو باشمدنیام شدی رفت !واسه قلب من بمون تا رو به راه شمآب و جارو کن منو که سر به راه شمخوش به حال من اگه مال تو باشمدنیام شدی رفت !خنده هات وقتی بدم آب رو آتیشهوقتی باشی اسمون رو میشهعشق با حکم تو آسون میشهوقتی هم دستمی این بازی تهش صد هیچهدنیام شدی رفت !واسه قلب من بمون تا رو به راه شمآب و جارو کن منو که سر به راه شمخوش به حال من اگه مال تو باشمدنیام شدی رفت !واسه قلب من بمون تا رو به راه شمآب و جارو کن منو که سر به راه شمخوش به حال من اگه مال تو باشمدنیام شدی رفت !دنیام شدی رفت !

در صورتیکه پست با عنوان Puzzle Band - Donyam shdi raft :: My music دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.