روی خط خبر

منبع: mymusicamir11
امتیاز: 5 5

Hoorosh band-Edame midamet :: My music از وبلاگ My music mymusicamir11

Hoorosh band-Edame midamet :: My music

بازم خاطره هامون اومد یادم چه قشنگ بود اون روزا باهم من، تو، یه گیتار و یه آهنگ … اون شب باد میزد لای اون موهات کی تورو قد خودم میخواست کی تورو قد خودم میخواست … از اون شبی که تو رفتی من چشام به دره چقدر ببینم عکساتو که خوابم ببره از اون شبی که تو رفتی من چشام به دره آخه مگه چند تا دل تو سینه ی یه نفره باز خوابم برد تو ساحل چشای روشنت تو فکر خودم ادامه میدمت بازم میام به دیدنت … بازم با تو دوباره دریا رو هوس کردم کی تورو با کسی عوض کردم تو نکن از تو دلت پرتم … از اون شبی که تو رفتی من چشام به دره چقدر ببینم عکساتو که خوابم ببره از اون شبی که تو رفتی من چشام به دره آخه مگه چند تا دل تو سینه ی یه نفره   Hoorosh Band Edame Midame

بازم خاطره هامون اومد یادمچه قشنگ بود اون روزا باهممن، تو، یه گیتار و یه آهنگ …اون شب باد میزد لای اون موهاتکی تورو قد خودم میخواستکی تورو قد خودم میخواست …از اون شبی که تو رفتی من چشام به درهچقدر ببینم عکساتو که خوابم ببرهاز اون شبی که تو رفتی من چشام به درهآخه مگه چند تا دل تو سینه ی یه نفرهباز خوابم برد تو ساحل چشای روشنتتو فکر خودم ادامه میدمتبازم میام به دیدنت …بازم با تو دوباره دریا رو هوس کردمکی تورو با کسی عوض کردمتو نکن از تو دلت پرتم …از اون شبی که تو رفتی من چشام به درهچقدر ببینم عکساتو که خوابم ببرهاز اون شبی که تو رفتی من چشام به درهآخه مگه چند تا دل تو سینه ی یه نفرهHoorosh Band Edame Midame

در صورتیکه پست با عنوان Hoorosh band-Edame midamet :: My music دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.