روی خط خبر

منبع: mymusicamir11
امتیاز: 5 5

Reza Bahram-arameshi daram :: My music از وبلاگ My music mymusicamir11

Reza Bahram-arameshi daram :: My music

تو مرا از دست دادی ای دوست من که زندگی دارم ای دوست هرچه از عشقت کنارم ماند به خودت میسپارم ای دوست بعد از تو باران هنوز میبارد بعد از تو این خانه هنوز مرا دارد در خواب هم نمیبینی مثل مرا دیگر غرور من اینجاست تنها نمیمانم راحت برو بگذر آرامشی دارم که طوفان را بغل کردم همین دیوانگی را من ببین ضرب المثل کردم آرامشی دارم که طوفان را بغل کردم همین دیوانگی را من ببین ضرب المثل کردم نه نداری ! ارزش ماندن کنارم را نداری هیچ نشانی تو از عاشق ها نداری. نه نداری ! تو دگر در قلب من جا نداری … بعد از تو باران هنوز میبارد بعد از تو این خانه هنوز مرا دارد در خواب هم نمیبینی مثل مرا دیگر غرور من اینجاست تنها نمیمانم راحت برو بگذر آرامشی دارم که طوفان را بغل کردم همین دیوانگی را من ببین ضرب المثل کردم آرامشی دارم که طوفان را بغل کردم همین دیوانگی را من ببین ضرب المثل کردم Reza Bahram Arameshi Daram

تو مرا از دست دادی ای دوستمن که زندگی دارم ای دوستهرچه از عشقت کنارم ماندبه خودت میسپارم ای دوستبعد از تو باران هنوز میباردبعد از تو این خانه هنوز مرا دارددر خواب هم نمیبینی مثل مرا دیگرغرور من اینجاست تنها نمیمانم راحت برو بگذرآرامشی دارم که طوفان را بغل کردمهمین دیوانگی را من ببین ضرب المثل کردمآرامشی دارم که طوفان را بغل کردمهمین دیوانگی را من ببین ضرب المثل کردمنه نداری ! ارزش ماندن کنارم را نداریهیچ نشانی تو از عاشق ها نداری. نه نداری !تو دگر در قلب من جا نداری …بعد از تو باران هنوز میباردبعد از تو این خانه هنوز مرا دارددر خواب هم نمیبینی مثل مرا دیگرغرور من اینجاست تنها نمیمانم راحت برو بگذرآرامشی دارم که طوفان را بغل کردمهمین دیوانگی را من ببین ضرب المثل کردمآرامشی دارم که طوفان را بغل کردمهمین دیوانگی را من ببین ضرب المثل کردمReza Bahram Arameshi Daram

در صورتیکه پست با عنوان Reza Bahram-arameshi daram :: My music دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.