روی خط خبر

 درخواست حذف مطلب

منبع: mydreamylife
امتیاز: 5 5

!…سه نقطه های دل لیمو...! از وبلاگ !…سه نقطه های دل لیمو...! mydreamylife

!…سه نقطه های دل لیمو...!

شهر خودمون که بودم با اینکه اکثر خیابون ها و مسیرها رو بلد بودم باز هم تنهایی جایی نرفتم
همیشه با خانواده بودم.
و الان یک هفته ست که اینجام.مثل ماهیی که از یه ظرف امن رهاش کردن توی دریا
سیر فوق العاده قشنگی رو دارم طی میکنم
چند بار با هم اتاقی هام از دانشگاه رفتیم بیرون و نهایتا یک کیلومتر دور شدیم و برگشتیم :)) که خب اون چیزی نبود
و الآن؟! ساعت هشت صبحه و یک ساعته که خارج از دانشگاه و تنهام
در مترو به سر میبریم
مسیرها رو هم بلد نیستم ولی دارم به سمت مقصدم حرکت میکنم به هر حال
همچنان که پست مینویسم توصیه های ایمنی مادرجان هم میخونم.کاش وقتی برگشته بودم خوابگاه بهش میگفتم نه قبل از رفتن
و این پست تمام چیزی که میخواستم بنویسم نیست!
ادامه دارد ، شاید

شهر خودمون که بودم با اینکه اکثر خیابون ها و مسیرها رو بلد بودم باز هم تنهایی جایی نرفتمهمیشه با خانواده بودم.و الان یک هفته ست که اینجام.مثل ماهیی که از یه ظرف امن رهاش کردن توی دریاسیر فوق العاده قشنگی رو دارم طی میکنمچند بار با هم اتاقی هام از دانشگاه رفتیم بیرون و نهایتا یک کیلومتر دور شدیم و برگشتیم :)) که خب اون چیزی نبودو الآن؟! ساعت هشت صبحه و یک ساعته که خارج از دانشگاه و تنهامدر مترو به سر میبریممسیرها رو هم بلد نیستم ولی دارم به سمت مقصدم حرکت میکنم به هر حالهمچنان که پست مینویسم توصیه های ایمنی مادرجان هم میخونم.کاش وقتی برگشته بودم خوابگاه بهش میگفتم نه قبل از رفتنو این پست تمام چیزی که میخواستم بنویسم نیست!ادامه دارد ، شاید

در صورتیکه پست با عنوان !…سه نقطه های دل لیمو...! دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.