روی خط خبر

منبع: mosighidan
امتیاز: 5 5

دف و انواع آن از وبلاگ آموزش موسیقی mosighidan

دف و انواع آن

دف يکي از ساز هاي کوبه در ايران است که شبيه به دايره و کمي از آن بزرگتر دف از ساز هاي قديمي است که درايام کهن براي اطلاع رساني از آن استفاده مي کردند از دف براي شادي هايشان و حتي براي ممانعت از حمله ي حيوانات از دف زدن هاي ممتد استفاده مي کردند.کشور هايي که دف نوازي در آنجا رايج است  مي توان ايران  و همچنين افغانستان ،پاکستان ، بحرين ،عربستان و ترکيه را نام برد.در بين مردم ايران دف از قداست خاصي برخوردار است که به يکي از آنها مي توان اينگونه اشاره کرد که دف به خاطر شکل دايره اي خود به آفتاب شباهت خاصي دارد .ساختمان دف را مي توان به موارد زير تقسيم بندي کرد:کلاف اصلي , پوست , حلقه ها , گل ميخ هادونوع دف وجود دارد دف پوستي و دف طلقي که هنگام خريد  و همچنين نگهداري آنها بايد اصولي را رعايت کنيم نکاتي در مورد تهيه ي دف پوستي بايد دقت کنيم که بخش چوبي دف (کمانه) به خصوص در لبه ي خارجي خودش صاف، يکدست و تراش خورده و ظريف باشدبايد توجه کنيم که محل شستي دف با دست ما متناسب باشدبه کشيده شدن پوست در محل شستي توجه کنيم که کاملا صاف باشد.از موارد ديگر که بايد مورد توجه قرار بدهيم اين است که ضخامت کمانه  به اندازه ي دست نوازنده باشددر مورد کيفيت پوست مي توان اشاره کرد که ناهمواري ها و زوايد طبيعي پوست از آن زدوده شده باشد. بهتر است در هنگام انتخاب دف به اين نکته توجه کنيم که که دف تا حد امکان سبک ولي باکيفيت باشدنکاتي در مورد تهيه ي دف تلقي نکات گفته شده در مورد دف پوستي در مورد اين نمونه  هم صادق مي باشد.فقط در مورد دف طلقي بايد اين نکته توجه شود که طلق بايد نازک ولي محکم باشد و هم چنين بايد سبک باشد اگر که سنگين باشد صداي بم وخفه ايجاد مي کنند اين نکته هم قابل توجه است که دف مورد نظر از خشکي بيش از حد برخوردار نباشد چون ضربه هاي محکم را تحمل نمي کند و پاره مي شوددف پوستي مزايا : بهترين صدا را دف پوستي دارد که قابل رقابت با هيچ دف ديگري در بازار نيست معايب : گراني بيش از حد اين نوع دف ، احتياج به مراقبت شديد ، انتخاب آن متناسب با شرايط آب و هواييدف تلقيمزايا : عدم تغيير صدا با تغييرات آب و هواييمعايب : کيفيت صدايي پايين تر نسبت به دف پوستيدر مورد اينکه کدام يک از دف ها بهتر است مي توان گفت که دف پوستي بهتر است

دف یکی از ساز های کوبه در ایران است که شبیه به دایره و کمی از آن بزرگتر دف از ساز های قدیمی است که درایام کهن برای اطلاع رسانی از آن استفاده می کردند از دف برای شادی هایشان و حتی برای ممانعت از حمله ی حیوانات از دف زدن های ممتد استفاده می کردند.کشور هایی که دف نوازی در آنجا رایج است می توان ایران و همچنین افغانستان ،پاکستان ، بحرین ،عربستان و ترکیه را نام برد.در بین مردم ایران دف از قداست خاصی برخوردار است که به یکی از آنها می توان اینگونه اشاره کرد که دف به خاطر شکل دایره ای خود به آفتاب شباهت خاصی دارد .ساختمان دف را می توان به موارد زیر تقسیم بندی کرد:کلاف اصلی , پوست , حلقه ها , گل میخ هادونوع دف وجود دارد دف پوستی و دف طلقی که هنگام خرید و همچنین نگهداری آنها باید اصولی را رعایت کنیم نکاتی در مورد تهیه ی دف پوستی باید دقت کنیم که بخش چوبی دف (کمانه) به خصوص در لبه ی خارجی خودش صاف، یکدست و تراش خورده و ظریف باشدباید توجه کنیم که محل شستی دف با دست ما متناسب باشدبه کشیده شدن پوست در محل شستی توجه کنیم که کاملا صاف باشد.از موارد دیگر که باید مورد توجه قرار بدهیم این است که ضخامت کمانه به اندازه ی دست نوازنده باشددر مورد کیفیت پوست می توان اشاره کرد که ناهمواری ها و زواید طبیعی پوست از آن زدوده شده باشد. بهتر است در هنگام انتخاب دف به این نکته توجه کنیم که که دف تا حد امکان سبک ولی باکیفیت باشدنکاتی در مورد تهیه ی دف تلقی نکات گفته شده در مورد دف پوستی در مورد این نمونه هم صادق می باشد.فقط در مورد دف طلقی باید این نکته توجه شود که طلق باید نازک ولی محکم باشد و هم چنین باید سبک باشد اگر که سنگین باشد صدای بم وخفه ایجاد می کنند این نکته هم قابل توجه است که دف مورد نظر از خشکی بیش از حد برخوردار نباشد چون ضربه های محکم را تحمل نمی کند و پاره می شوددف پوستی مزایا : بهترین صدا را دف پوستی دارد که قابل رقابت با هیچ دف دیگری در بازار نیست معایب : گرانی بیش از حد این نوع دف ، احتیاج به مراقبت شدید ، انتخاب آن متناسب با شرایط آب و هواییدف تلقیمزایا : عدم تغییر صدا با تغییرات آب و هواییمعایب : کیفیت صدایی پایین تر نسبت به دف پوستیدر مورد اینکه کدام یک از دف ها بهتر است می توان گفت که دف پوستی بهتر است

در صورتیکه پست با عنوان دف و انواع آن دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.