روی خط خبر

  • mortezadaneshmand
  • کشکول کودک و نوجوان - مراسلات من و پدر علامه ام بخش دوم نقطه صفر

منبع: mortezadaneshmand
امتیاز: 5 5

کشکول کودک و نوجوان - مراسلات من و پدر علامه ام بخش دوم نقطه صفر از وبلاگ کشکول کودک و نوجوان mortezadaneshmand

کشکول کودک و نوجوان - مراسلات من و پدر علامه ام بخش دوم نقطه صفر

باسمه تعالی شانه العزیز مراسلات من و پدرم نامه اول به والد محترم 📩 پرسش اول : خدمت بابای خوب و مهربانبهترین بابای شاعر در جهانبا سلامی دل نشین از راه دورتوی پاکت، صد شکوفه عطر نورپرسشی دارم من امروز از شمااز من و از هم کلاسی های ما👱👴👵🙋♂👱پرسش ما هست از آغاز جهاننقطه ی صفری که بر ما شد نهانای پدر آغاز این دنیا چه بود؟هیچ کس آیا به آن راهی گشود؟ پاسخ پدر📩 بر تو ای فرزند دلبندم سلامروزگارت، روز و شب بادا به کامپرسشی کردی از آغاز جهاناز کجا آمد، چگونه، ناگهان؟🌎

باسمه تعالی شانه العزیز مراسلات من و پدرمنامه اول به والد محترم 📩پرسش اول :نقطه صفر خدمت بابای خوب و مهربانبهترین بابای شاعر در جهانبا سلامی دل نشین از راه دورتوی پاکت، صد شکوفه عطر نورپرسشی دارم من امروز از شمااز من و از هم کلاسی های ما👱👴👵🙋♂👱پرسش ما هست از آغاز جهاننقطه ی صفری که بر ما شد نهانای پدر آغاز این دنیا چه بود؟هیچ کس آیا به آن راهی گشود؟پاسخ پدر📩بر تو ای فرزند دلبندم سلامروزگارت، روز و شب بادا به کامپرسشی کردی از آغاز جهاناز کجا آمد، چگونه، ناگهان؟🌎نقطه صفر جهان از گاز بودآن سر آغاز نهان از گاز بودگاز می چرخید، دائم دور خودهیچ گاه از چرخشش خسته نشد💫💫💫💫💫💫تکه یی، شد عاقبت از آن جداهمچنان چرخید، در عمق فضاتوده ای سوزان شد و خورشید شدنور شد، گرما شد و امید شد🌕تکه هایی هم زمین و ماه شدبا چراغ آسمان همراه شد🌎🌙تکه تکه، تکه هایی ریز تربا ستاره، ماه، دل انگیز تر🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟گفت قرآن: هست آغاز جهانتوده ی دودی که نامندش دخان🌫🌫چون خدایت طرح دنیا را کشیداز دخان، هفت آسمان را آفریداین دخان، گازی سحابی شکل بودمعنی آن هم همان گاز است و دودپس سر آغاز جهان از دود بوداین جهان از دود راهش را گشودحکایت همچنان باقی. ..https:// mortezadaneshmand 🌎🌍🌏🌔🌓🌒🌑🌘🌗🌖مرتضی دانشمند @kashkoolkoodak

در صورتیکه پست با عنوان کشکول کودک و نوجوان - مراسلات من و پدر علامه ام بخش دوم نقطه صفر دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.