روی خط خبر

منبع: mortezadaneshmand
امتیاز: 5 5

کشکول کودک و نوجوان - ماه در نقاب از وبلاگ کشکول کودک و نوجوان mortezadaneshmand

کشکول کودک و نوجوان - ماه در نقاب

بسم الله الرحمن الرحیم ماه در نقاب 🌖🌗🌘🌑ای تو زیبا، روشنا، ای ماهتاب می کشی امشب چرا رخ در نقاب؟ بر زمین، تا بوده ام تابیده ای امشب اما از چه رو خوابیده ای؟ تیره ابری، ظلمتی در روی تو سایه همسایه ای بر روی تو من یقین دارم که مهتاب آفرین گفته امشب را نتابی بر زمین فرصتی تا یک نظر بر آسمان فرصتی تا آن نگاه مهربان دیدگان را باید از این سایه شست تا ببیند روی ماهت را درست  لحظه هایی مانده تا هنگام خواب باز هم بر ما تو ای زیبا بتاب مرتضی دانشمند 🌑🌘🌗🌖97.5.5 http://mortezadaneshmand.blogfa.com

بسم الله الرحمن الرحیمماه در نقاب 🌖🌗🌘🌑ای تو زیبا، روشنا، ای ماهتاب می کشی امشب چرا رخ در نقاب؟بر زمین، تا بوده ام تابیده ای امشب اما از چه رو خوابیده ای؟تیره ابری، ظلمتی در روی تو سایه همسایه ای بر روی تومن یقین دارم که مهتاب آفرین گفته امشب را نتابی بر زمینفرصتی تا یک نظر بر آسمان فرصتی تا آن نگاه مهرباندیدگان را باید از این سایه شست تا ببیند روی ماهت را درست لحظه هایی مانده تا هنگام خواب باز هم بر ما تو ای زیبا بتاب مرتضی دانشمند 🌑🌘🌗🌖97.5.5http://mortezadaneshmand.blogfa.com

در صورتیکه پست با عنوان کشکول کودک و نوجوان - ماه در نقاب دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.