روی خط خبر

  • mollaei
  • دستگاه تعلیم و تربیت و تهدیدات فرهنگی
 درخواست حذف مطلب

منبع: mollaei
امتیاز: 5 5

دستگاه تعلیم و تربیت و تهدیدات فرهنگی از وبلاگ دستگاه تعلیم و تربیت و تهدیدات فرهنگی mollaei

دستگاه تعلیم و تربیت و تهدیدات فرهنگی

1)کاهش قابلیت و توانایی سامانه های شناسایی، هدف یابی و دقت هدف گیری تسلیحات آفندی دشمن. 2)تقلیل آسیب پذیری و کاهش خسارات و صدمات تأسیسات، تجهیزات و نیروی انسانی مراکز حیاتی، حساس و مهم نظامی و غیرنظامی کشور در برابر تهدیدات و حملات دشمن،وبلاهای غیر طبیعی. 3)حفظ سرمایه های کلان ملی کشور. 4)حفظ توان خودی جهت ادامه فعالیت ها و تداوم عملیات تولید و خدمات رسانی. 5)سلب آزادی و ابتکار عمل از دشمن و ایجاد شرایط سخت و دشوار برای وی در صحنه عملیّات. 6)صرفه جویی در هزینه های تسلیحاتی و نیروی انسانی. 7)افزایش آستانه مقاومت مردمی و قوای خودی در برابر تهاجمات دشمن و بلاهای غیر طبیعی. 8)تحمیل هزینه بیشتر به دشمن از طریق وادار نمودن وی به تلف نمودن منابع محدود خود بر روی اهداف کاذب و فریبنده و سلب اصل صرفه جویی قوا از وی. 9)بالا بردن توان دفاعی کشور. 10)توزیع ثروت، جمعیّت و سرمایه های ملّی در کل فضای سرزمینی کشور از طریق اعمال سیاست تمرکززدایی، آمایش سرزمینی و پراکندگی زیرساختهای کلیدی و مراکز حیاتی، حساس و مهم تولیدی محصولات کلیدی (نیروگاهی، پالایشگاهی، صنعتی، نظامی، غذایی، آبرسانی،بهداشتی و ...) 11)ایجاد آمادگی های لازم مقابله با دشمن در شرایط تهدیدات نامتقارن.12)حفظ تمامیّت ارضی، امنیّت ملّی و استقلال کشور .

در صورتیکه پست با عنوان دستگاه تعلیم و تربیت و تهدیدات فرهنگی دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.