روی خط خبر

  • mohammadafzali
  • محمد افضلی: طراح صحنه - زلف بلند امید

منبع: mohammadafzali
امتیاز: 5 5

محمد افضلی: طراح صحنه - زلف بلند امید از وبلاگ محمد افضلی: طراح صحنه mohammadafzali

محمد افضلی: طراح صحنه - زلف بلند امید

زلف بلند امید.پیر و جوان به روز و شب زندگانی اشبافد به شوق، زلف بلند امید راتا آن زمان که روی سرخویش بنگردبرجای موی، توده برف سپید را رضا افضلیتورنتو شانزدهم مرداد ماه ۱۳۹۷

زلف بلند امید.پیر و جوان به روز و شب زندگانی اشبافد به شوق، زلف بلند امید راتا آن زمان که روی سرخویش بنگردبرجای موی، توده برف سپید رارضا افضلیتورنتو شانزدهم مرداد ماه ۱۳۹۷

در صورتیکه پست با عنوان محمد افضلی: طراح صحنه - زلف بلند امید دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.