روی خط خبر

  • mobincabin
  • مهمترین کلمات در خصوص حمل کانتینر

منبع: mobincabin
امتیاز: 5 5

مهمترین کلمات در خصوص حمل کانتینر از وبلاگ کانکس mobincabin

مهمترین کلمات در خصوص حمل کانتینر

کلمات مهم در حمل کانتینرگاهی اوقات با اصطلاحات و کلمات بسیار جدیدی در حمل کانتینر ها روبرو میشویم.اما در ادامه این مطلب هدف بر این قرار گرفته است که شما را با برخی از امهمترین این کلمات آشنا کنیم.پس ادامه این مطلب را از دست ندهید.همچنین میتوانید در ادامه این مطلب و با کلیک بر کلمات زیر با دیگر خدمات گروه صنعتی مبین کانتین همراه باشید:قیمت کانتینکانکس ارزاناصطلاحات عجیب در حمل کانتینر۱ـ FULL CONTAINER LOAD – FCL  یک کانتینر پراین یک اصطلاح ساده نیست . منظور از اف سی ال در اینجا ، زمانی است که یک فرستنده ی کالا به اندازه ی یک کانتینر کالا برای حمل دارد . که در این شرایط یک کانتینر را از خط کشتی رانی می گیرد و با کالای مورد نظر خود آن را پر می کند ، و آن را برای حمل به شرکت کشتی رانی میدهد .توجه داشته باشید که حتی در مواقعی که کانتینر پر نباشد یا فقط بار یک فرستنده در ان باشد ، باز هم کانتینر پر یا اف سی ال محسوب می شود . و زمانی که کانتینر توسط حمل کننده و یا پیمان کاران بارگیری نشود و این کار توسط خود فرستنده ی کالا انجام شود شود ،  از نظر حمل کننده ی کالا ، اف سی ال خوانده می شود . در این شرایط ف از نظر حمل کننده فرقی نمی کند که شما نصف یا ربع و یا تمام کانتینر را از کالا پر کرده باشید . به همین خاطر است که  جمله ی درج شده در بارنامه های صادر شده : ” توسط فرستنده بارچینی و بار شماری شده است ”  می باشد که جمله ای بسیار مهم و دارای ارزش است .و جالب است بدانید ، زمانی که یک کانتینر که دارای چند محموله ی متعلق به چند مشتری می باشد که توسط خودشان هم بارگیری شده است ، از نطر حمل کننده نیز بازهم اف سی ال به حساب می آید . و از دیدگاه مقام های بندر نیز ، این کانتینر که که به صورت پر و آماده ی بارگیری وارد بندر شده ، اف سی ال محسوب می شود .

گاهی اوقات با اصطلاحات و کلمات بسیار جدیدی در حمل کانتینر ها روبرو میشویم.اما در ادامه این مطلب هدف بر این قرار گرفته است که شما را با برخی از امهمترین این کلمات آشنا کنیم.پس ادامه این مطلب را از دست ندهید.همچنین میتوانید در ادامه این مطلب و با کلیک بر کلمات زیر با دیگر خدمات گروه صنعتی مبین کانتین همراه باشید:قیمت کانتینکانکس ارزان۱ـ FULL CONTAINER LOAD – FCL یک کانتینر پراین یک اصطلاح ساده نیست . منظور از اف سی ال در اینجا ، زمانی است که یک فرستنده ی کالا به اندازه ی یک کانتینر کالا برای حمل دارد . که در این شرایط یک کانتینر را از خط کشتی رانی می گیرد و با کالای مورد نظر خود آن را پر می کند ، و آن را برای حمل به شرکت کشتی رانی میدهد .توجه داشته باشید که حتی در مواقعی که کانتینر پر نباشد یا فقط بار یک فرستنده در ان باشد ، باز هم کانتینر پر یا اف سی ال محسوب می شود . و زمانی که کانتینر توسط حمل کننده و یا پیمان کاران بارگیری نشود و این کار توسط خود فرستنده ی کالا انجام شود شود ، از نظر حمل کننده ی کالا ، اف سی ال خوانده می شود . در این شرایط ف از نظر حمل کننده فرقی نمی کند که شما نصف یا ربع و یا تمام کانتینر را از کالا پر کرده باشید . به همین خاطر است که جمله ی درج شده در بارنامه های صادر شده : ” توسط فرستنده بارچینی و بار شماری شده است ” می باشد که جمله ای بسیار مهم و دارای ارزش است .و جالب است بدانید ، زمانی که یک کانتینر که دارای چند محموله ی متعلق به چند مشتری می باشد که توسط خودشان هم بارگیری شده است ، از نطر حمل کننده نیز بازهم اف سی ال به حساب می آید . و از دیدگاه مقام های بندر نیز ، این کانتینر که که به صورت پر و آماده ی بارگیری وارد بندر شده ، اف سی ال محسوب می شود .

در صورتیکه پست با عنوان مهمترین کلمات در خصوص حمل کانتینر دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.