روی خط خبر

منبع: meineschrieften
امتیاز: 5 5

یادت افتادم لحظه ایی :: Meine Schriften از وبلاگ Meine Schriften meineschrieften

یادت افتادم لحظه ایی :: Meine Schriften

امروز به یادت افتادم لحظه  ایی خواستم بنویسم برایت نامه ایی بپرسم ز احوال و احساست بگویم از ناخوشی و دلتنگی ام  بگویم دلتنگ آن دورانم دوران کودکی مان شکایت کنم کمی ز بی مهریت  ناگه یادم افتاد، نامه ایی که بنویسم هرگز ندارد گیرنده ایی.....

امروز به یادت افتادم لحظه اییخواستم بنویسم برایت نامه اییبپرسم ز احوال و احساستبگویم از ناخوشی و دلتنگی ام بگویم دلتنگ آن دورانمدوران کودکی مانشکایت کنم کمی ز بی مهریت ناگه یادم افتاد، نامه ایی که بنویسمهرگز ندارد گیرنده ایی.....

در صورتیکه پست با عنوان یادت افتادم لحظه ایی :: Meine Schriften دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.