روی خط خبر

 درخواست حذف مطلب

منبع: meineschrieften
امتیاز: 5 5

یادت افتادم لحظه ایی :: Meine Schriften از وبلاگ Meine Schriften meineschrieften

یادت افتادم لحظه ایی :: Meine Schriften

امروز به یادت افتادم لحظه  ایی

خواستم بنویسم برایت نامه ایی

بپرسم ز احوال و احساست

بگویم از ناخوشی و دلتنگی ام 

بگویم دلتنگ آن دورانم

دوران کودکی مان

شکایت کنم کمی ز بی مهریت 

ناگه یادم افتاد، نامه ایی که بنویسم

هرگز ندارد گیرنده ایی.....


امروز به یادت افتادم لحظه اییخواستم بنویسم برایت نامه اییبپرسم ز احوال و احساستبگویم از ناخوشی و دلتنگی ام بگویم دلتنگ آن دورانمدوران کودکی مانشکایت کنم کمی ز بی مهریت ناگه یادم افتاد، نامه ایی که بنویسمهرگز ندارد گیرنده ایی.....

در صورتیکه پست با عنوان یادت افتادم لحظه ایی :: Meine Schriften دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.