روی خط خبر

  • majnoneyazdi
  • مجنون امام رضا - یه دنیا ممنونم ازخدایی که عشقتو تو.قلب سیاهم گذاشت

منبع: majnoneyazdi
امتیاز: 5 5

مجنون امام رضا - یه دنیا ممنونم ازخدایی که عشقتو تو.قلب سیاهم گذاشت از وبلاگ مجنون امام رضا majnoneyazdi

مجنون امام رضا - یه دنیا ممنونم ازخدایی که عشقتو تو.قلب سیاهم گذاشت

سلام عشق سلام امام رضای من  روزای پراسترسی رو گذروندم وبدتراینکه فکرمیکردم راهی نیست برام.تااین که دیروز زمزمه های جابجاشدنمو ازهمکاراشنیدم .چقدر دلشوره داشتم کجاو باکی همکارمیشم ازبس این مدت ازهمکارمن زجر کشیدم. بهنرین گزینه ای که تو رویاهم بهش فکرنمیکردم اتفاق افتاد شعبه هشتم alt="" border="0" /> توروز سوم اردیبهشت.خدا گواهه که ازخوشحالی مثل بچه ها صدام میلرزید البته اولش حواسم به شماره شعبه نبودخوشحالیم بابت نجات ازدست همکار بد بود آخروقت فهمیدم شماره شعبم شده هشت آخ که چقدر دوستت دارم کاش مجاور بودم برای تشکر میومدم پابوس اما فاصله های زیادی بین من و حرمته فقط ازدورسلام میدم و ازدوریت اشک میریزم فدای مهربونیت آقا خیلی دلتنگتم امروز   alt="" border="0" />

سلام عشقسلام امام رضای من روزای پراسترسی رو گذروندم وبدتراینکه فکرمیکردم راهی نیست برام.تااین که دیروز زمزمه های جابجاشدنمو ازهمکاراشنیدم .چقدر دلشوره داشتم کجاو باکی همکارمیشم ازبس این مدت ازهمکارمن زجر کشیدم.بهنرین گزینه ای که تو رویاهم بهش فکرنمیکردم اتفاق افتادشعبه هشتمتوروز سوم اردیبهشت.خدا گواهه که ازخوشحالی مثل بچه ها صدام میلرزید البته اولش حواسم به شماره شعبه نبودخوشحالیم بابت نجات ازدست همکار بد بود آخروقت فهمیدم شماره شعبم شده هشتآخ که چقدر دوستت دارم کاش مجاور بودم برای تشکر میومدم پابوس اما فاصله های زیادی بین من و حرمته فقط ازدورسلام میدم و ازدوریت اشک میریزم فدای مهربونیت آقا خیلی دلتنگتم امروز

در صورتیکه پست با عنوان مجنون امام رضا - یه دنیا ممنونم ازخدایی که عشقتو تو.قلب سیاهم گذاشت دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.