روی خط خبر

منبع: koleybi
امتیاز: 5 5

کلیبی | سفر از وبلاگ کلیبی koleybi

کلیبی | سفر

میخوای بری سفر بروامادلت جابگذارطاقت دوریت ندارم بهردل مابگذارمیخوای بری .برو.ولی خاطره برهم نزنیبیادخاطرات خوش پنجره راوا بگذارپاهای نازک و ظریف زیادی خسته اش نکنیحیفه روخاک پایزاری.پاروچش مابگذارمیخوای بری  عزیز.برو. خداپشت وپناه توامابلیط آمدن برای فردا بگذارتوکه بری.ستاره ها لطف وصفارو ندارنبخاطردل وهب. دل خودت جابگذار80/3/15میناب وهب رنجبر 

میخوای بری سفر بروامادلت جابگذارطاقت دوریت ندارم بهردل مابگذارمیخوای بری .برو.ولی خاطره برهم نزنیبیادخاطرات خوش پنجره راوا بگذارپاهای نازک و ظریف زیادی خسته اش نکنیحیفه روخاک پایزاری.پاروچش مابگذارمیخوای بری عزیز.برو. خداپشت وپناه توامابلیط آمدن برای فردا بگذارتوکه بری.ستاره ها لطف وصفارو ندارنبخاطردل وهب. دل خودت جابگذار80/3/15میناب وهب رنجبر

در صورتیکه پست با عنوان کلیبی | سفر دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.