روی خط خبر

منبع: koleybi
امتیاز: 5 5

دیدمت امابگو.. از وبلاگ کلیبی koleybi

دیدمت امابگو..

دیدمت امابگوشورجوانیهاچه شدآن همه زیبایی ورنگ ونشانیهاچه شدآن همه نازوتفخر.آنهمه شورونشاطآن همه حرفای گرمودلربائیهاچه شددیدمت امادلت مارافراموش کرده بودناله های عاشقانه.مهربانیها چه شدآن شبان تاروآن قول وقرارنیمه شبلحظه های وصل وآن شیرین زبانیهاچه شدچونکه شدعمروهب اندرره عشقت خزانای خزان جان عاشق.شادمانیهاچه شد74/5/4میناب وهب رنجبر

دیدمت امابگوشورجوانیهاچه شدآن همه زیبایی ورنگ ونشانیهاچه شدآن همه نازوتفخر.آنهمه شورونشاطآن همه حرفای گرمودلربائیهاچه شددیدمت امادلت مارافراموش کرده بودناله های عاشقانه.مهربانیها چه شدآن شبان تاروآن قول وقرارنیمه شبلحظه های وصل وآن شیرین زبانیهاچه شدچونکه شدعمروهب اندرره عشقت خزانای خزان جان عاشق.شادمانیهاچه شد74/5/4میناب وهب رنجبر

در صورتیکه پست با عنوان دیدمت امابگو.. دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.

× ×