روی خط خبر

منبع: koleybi
امتیاز: 5 5

خیال از وبلاگ کلیبی koleybi

خیال

تودانستی چطوری من شبم بی توسحرکردم؟نشستم باخیال توبه چشمانت نظرکردمخیال چشم جادویت زسربیرون نخواهدشددلم درالتهاب افتادشبی که بی توسرکردمچوپروانه بدورشمع رخسارتو گردیدمدلم رادرهوای دیدنت بی بال وپرکردمسرزلف تورابادست خودتابی دگردادمزبوی نافه ی زلفت دلم راتازه ترکردموهب.دیگرمگوباکس که درهجرش چهادیدیشبی صدبارازهجرش به آن دنیاسفرکردم80/3/15روزسه شنبه میناب.وهب رنجبر

تودانستی چطوری من شبم بی توسحرکردم؟نشستم باخیال توبه چشمانت نظرکردمخیال چشم جادویت زسربیرون نخواهدشددلم درالتهاب افتادشبی که بی توسرکردمچوپروانه بدورشمع رخسارتو گردیدمدلم رادرهوای دیدنت بی بال وپرکردمسرزلف تورابادست خودتابی دگردادمزبوی نافه ی زلفت دلم راتازه ترکردموهب.دیگرمگوباکس که درهجرش چهادیدیشبی صدبارازهجرش به آن دنیاسفرکردم80/3/15روزسه شنبه میناب.وهب رنجبر

در صورتیکه پست با عنوان خیال دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.

× ×