روی خط خبر

منبع: koleybi
امتیاز: 5 5

کوچه ی عشق از وبلاگ کلیبی koleybi

کوچه ی عشق

جانانه ازین کوچه گذربایدکرداین کوچه ی عشق است حذربایدکردبهردیداررخش پیش حریفان ورقیبازجان گذشته ترک سربایدکردچون بلبل شوریده درفصل بهارپرکشان برسوی گلزارسفربایدکردجزعشق توای دلبرمحبوب وهبعشق همه را زسربدربایدکرد74/4/20میناب وهب رنجبر

جانانه ازین کوچه گذربایدکرداین کوچه ی عشق است حذربایدکردبهردیداررخش پیش حریفان ورقیبازجان گذشته ترک سربایدکردچون بلبل شوریده درفصل بهارپرکشان برسوی گلزارسفربایدکردجزعشق توای دلبرمحبوب وهبعشق همه را زسربدربایدکرد74/4/20میناب وهب رنجبر

در صورتیکه پست با عنوان کوچه ی عشق دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.