روی خط خبر

منبع: kolbehnafasam
امتیاز: 5 5

دلم را میلرزاند... از وبلاگ تو تموم زندگیمی kolbehnafasam

دلم را میلرزاند...

ﺩﻟــــﻢ ﺭﺍ ﻣﯽ ﻟﺮﺯﺍﻧﺪ ,❣ﺑﻮﺳــﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﯿﺸـﺎﻧﯽ ﺍﻡ ﻣﯿﮕﺬﺍﺭﯼ !❣ﺍﻣﺎ ...❣ﭘﺲ ﻟـﺮﺯﻩ ﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﺑﯿــﺸﺘﺮ ﺩﻭﺳـﺖ ﺩﺍﺭﻡ ,❣ﺯﻣـﺎﻧﯿﮑﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ،❣ﻋــــﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯽ :❣               " ﺩﻭﺳـــ ــــﺘﺖ ﺩﺍﺭم"💕❣💕

ﺩﻟــــﻢ ﺭﺍ ﻣﯽ ﻟﺮﺯﺍﻧﺪ ,❣ﺑﻮﺳــﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﯿﺸـﺎﻧﯽ ﺍﻡ ﻣﯿﮕﺬﺍﺭﯼ !❣ﺍﻣﺎ ...❣ﭘﺲ ﻟـﺮﺯﻩ ﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﺑﯿــﺸﺘﺮ ﺩﻭﺳـﺖ ﺩﺍﺭﻡ ,❣ﺯﻣـﺎﻧﯿﮑﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ،❣ﻋــــﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯽ :❣" ﺩﻭﺳـــ ــــﺘﺖ ﺩﺍﺭم"💕❣💕

در صورتیکه پست با عنوان دلم را میلرزاند... دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.