روی خط خبر

منبع: kimiayejan
امتیاز: 5 5

نفس عمییق.. | شکر از وبلاگ نفس عمییق.. kimiayejan

نفس عمییق.. | شکر

چقدر خوبه کسی باشه بی آنکه بگیحال دلت رو بدونه+ توی زمونه ای که معشوق های پر ادعا و پر ادعاهای عاشق    کم نیستند..همین که دوستانی هستند که نه همو دیدم..نه میشناسم ولی بحال دل هم خوب آگاهیماین یعنی نعمت نمیدونم اصلا این حرفم ربطی داره به مطلبم یا نه ولی یاد بچگی ها افتادم وقتی از پشت سرکسی چشامو میگرفت و از بوی خوشش میشناختمش گاهی این بوی خوش حتی از نوشته های ادما هم پیداست....و اینجا آدم میگه قلب من قصری است اگر فرو ریخته چون تخت جمشیداما جز  دوست کسی روا نیست بر صندلی پادشاهی قلب آدم را سزاوار++شاکرم حضورت  را دوست   - -----مرا در دیست اندر دل که درمان نیستش یارامن و دردت، چو تو درمان نمی خواهی دل ما رامنم امروز، و صحرایی و آب ناخوش از دیدهچو مجنون آب خوش هرگز ندادی وحش صحرا راشبت خوش باد و خواب مستیت سلطان و من هم خوششبی گر چه نیاری یاد بیداران شبها راز عشق ار عاشقی میرد، گنه بر عشق ننهد کسکه بهر غرقه کردن عیب نتوان کرد دریا رابمیرند و برون ندهند مشتاقان دم حسرتکله ناگه مبادا کج شود آن سرو بالا رابه نومیدی به سر شد روزگار من که یک روزیعنان گیری نکرد امید، هم عمر روان ما رامزن لاف صبوری خسروا در عشق کاین صرصربه رقص آرد چو نفخ صور، کوه پای بر جا را   امیر خسرو دهلوی

چقدر خوبه کسی باشه بی آنکه بگیحال دلت رو بدونه+ توی زمونه ای که معشوق های پر ادعا و پر ادعاهای عاشق کم نیستند..همین که دوستانی هستند که نه همو دیدم..نه میشناسم ولی بحال دل هم خوب آگاهیماین یعنی نعمتنمیدونم اصلا این حرفم ربطی داره به مطلبم یا نه ولی یاد بچگی ها افتادم وقتی از پشت سرکسی چشامو میگرفت و از بوی خوشش میشناختمش گاهی این بوی خوش حتی از نوشته های ادما هم پیداست....و اینجا آدم میگه قلب من قصری است اگر فرو ریخته چون تخت جمشیداما جز دوست کسی روا نیست بر صندلی پادشاهی قلب آدم را سزاوار++شاکرم حضورت را دوست - -----مرا در دیست اندر دل که درمان نیستش یارامن و دردت، چو تو درمان نمی خواهی دل ما رامنم امروز، و صحرایی و آب ناخوش از دیدهچو مجنون آب خوش هرگز ندادی وحش صحرا راشبت خوش باد و خواب مستیت سلطان و من هم خوششبی گر چه نیاری یاد بیداران شبها راز عشق ار عاشقی میرد، گنه بر عشق ننهد کسکه بهر غرقه کردن عیب نتوان کرد دریا رابمیرند و برون ندهند مشتاقان دم حسرتکله ناگه مبادا کج شود آن سرو بالا رابه نومیدی به سر شد روزگار من که یک روزیعنان گیری نکرد امید، هم عمر روان ما رامزن لاف صبوری خسروا در عشق کاین صرصربه رقص آرد چو نفخ صور، کوه پای بر جا راامیر خسرو دهلوی

در صورتیکه پست با عنوان نفس عمییق.. | شکر دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.