روی خط خبر

منبع: kianaabdolmaleki
امتیاز: 5 5

قواعدی که دلی باز و روحی در پرواز دارند از وبلاگ دلی رو به دنیا kianaabdolmaleki

قواعدی که دلی باز و روحی در پرواز دارند

قاعده ی اول:کلماتی که برای توصیف پروردگار به کار میبریم همچون آینه ای است که خود را در آن میبینیم.هنگامی که نام خدا را می شنوی ابتدا اگر موجودی ترسناک و شرم آور به ذهنت بیاید به این معناست کهتو نیز بیشتر مواقع در ترس و شرمبه سر میبری.اما اگرهنگامی که نام خدا را میشوی ابتدا عشق و لطف و مهر را به یاد بیاوری به این معناست که این صفات در تو نیز وجود دارد. من که با شنیدن نام خدا بخشندگی و مهربانی در ذهنم نقش میبندد...نظر شما چیه؟

کلماتی که برای توصیف پروردگار به کار میبریم همچون آینه ای است که خود را در آن میبینیم.هنگامی که نام خدا را می شنوی ابتدا اگر موجودی ترسناک و شرم آور به ذهنت بیاید به این معناست کهتو نیز بیشتر مواقع در ترس و شرمبه سر میبری.اما اگرهنگامی که نام خدا را میشوی ابتدا عشق و لطف و مهر را به یاد بیاوری به این معناست که این صفات در تو نیز وجود دارد.من که با شنیدن نام خدا بخشندگی و مهربانی در ذهنم نقش میبندد...نظر شما چیه؟

در صورتیکه پست با عنوان قواعدی که دلی باز و روحی در پرواز دارند دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.