روی خط خبر

  • khoonamoon
  • فصل های زندگی - زندگی به سبک اینجا

منبع: khoonamoon
امتیاز: 5 5

فصل های زندگی - زندگی به سبک اینجا از وبلاگ فصل های زندگی khoonamoon

فصل های زندگی - زندگی به سبک اینجا

آخر موندم تا بعد از تموم شدن کلاسم برگردم خونه مون. این چند روز خونه ی مادر شوهر اثاث کشی داشتن. هنوزم تموم نشده. واقعا اسباب کشی مزخرفه. دستام از خاک و زیاد شستن ترک برداشته و می سوزه.  راستی، چقدر زندگی اینجا متفاوته. شهر خودمون هر سمتو نگاه کنی خونه ویلاییه.  اینجا تا چشم کار می کنه آپارتمانه. نه حیاطی هست که توش از آفتاب و بارون لذت ببری یا بتونی گاهی بشینی توش و آسمونو نگاه کنی. فقط تویی و بالکن و پنجره.

آخر موندم تا بعد از تموم شدن کلاسم برگردم خونه مون. این چند روز خونه ی مادر شوهراثاث کشی داشتن. هنوزم تموم نشده. واقعا اسباب کشی مزخرفه. دستام از خاک وزیاد شستن ترک برداشته و می سوزه. راستی، چقدر زندگی اینجا متفاوته. شهر خودمون هر سمتو نگاه کنی خونه ویلاییه. اینجا تا چشم کار می کنه آپارتمانه. نه حیاطی هست که توش از آفتاب و بارونلذت ببری یا بتونی گاهی بشینی توش و آسمونو نگاه کنی. فقط تویی و بالکن و پنجره.

در صورتیکه پست با عنوان فصل های زندگی - زندگی به سبک اینجا دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.