روی خط خبر

  • karghozaran
  • قرارهای تأمین کیفری :: اجاره سند | تودیع وثیقه | ضمانت دادگاه

منبع: karghozaran
امتیاز: 5 5

قرارهای تأمین کیفری :: اجاره سند | تودیع وثیقه | ضمانت دادگاه از وبلاگ اجاره سند | تودیع وثیقه | ضمانت دادگاه | سند اجاره ای karghozaran

قرارهای تأمین کیفری :: اجاره سند | تودیع وثیقه | ضمانت دادگاه

علی رغم اینکه هنوز جرمی برای متهم اثبات نشده است، اما در طول جریان تحقیقات مقدماتی گاهی لازم می شود که تضمین هایی از متهم اخذ شود تا بتوان برای پیشبرد تحقیقات به متهم دسترسی داشت و هروقت که متهم به مراجع قضایی مثل دادسرا احضار شد، به موقع در این محل ها حاضر شود. در واقع با این دست قرارها مرجع تحقیق (دادسرا یا دادگاه) برای اینکه بتواند در مواقع لزوم به متهم دسترسی داشته باشد و تحقیقات مقدماتی را به انجام برساند، برخی از حقوق متهم را برای مدتی محدود یا از او سلب می کند. به علاوه این قرارها غالبا جنبه ی مالی دارند و به نوعی جبران خسارت احتمالی بزه ¬دیده (کسی که از وقوع جرم متضرر شده است) را تضمین می کنند. ازجمله مهم ترین و پرکاربردترین این قرارها می توان به قرار کفالت، قرار وثیقه و قرار بازداشت موقت اشاره کرد. در این جا ما به معرفی مختصر قرار وثیقه می پردازیم. مشاهده ادامه مطلب...

علی رغم اینکه هنوز جرمی برای متهم اثبات نشده است، اما در طول جریان تحقیقات مقدماتی گاهی لازم می شود که تضمین هایی از متهم اخذ شود تا بتوان برای پیشبرد تحقیقات به متهم دسترسی داشت و هروقت که متهم به مراجع قضایی مثل دادسرا احضار شد، به موقع در این محل ها حاضر شود.در واقع با این دست قرارها مرجع تحقیق (دادسرا یا دادگاه) برای اینکه بتواند در مواقع لزوم به متهم دسترسی داشته باشد و تحقیقات مقدماتی را به انجام برساند، برخی از حقوق متهم را برای مدتی محدود یا از او سلب می کند.به علاوه این قرارها غالبا جنبه ی مالی دارند و به نوعی جبران خسارت احتمالی بزه ¬دیده (کسی که از وقوع جرم متضرر شده است) را تضمین می کنند. ازجمله مهم ترین و پرکاربردترین این قرارها می توان به قرار کفالت، قرار وثیقه و قرار بازداشت موقت اشاره کرد. در این جا ما به معرفی مختصر قرار وثیقه می پردازیم.مشاهده ادامه مطلب...

در صورتیکه پست با عنوان قرارهای تأمین کیفری :: اجاره سند | تودیع وثیقه | ضمانت دادگاه دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.