روی خط خبر

  • just
  • پا به پای فراموشی ...

منبع: just
امتیاز: 5 5

پا به پای فراموشی ... از وبلاگ پا به پای فراموشی ... just

پا به پای فراموشی ...

دل از هجران تو سوخت هراسی نیستدل به دست دلدار داده ایم و غمی نیستکی هجران به سر آید معشوق چهر ز ما بگشایددلدار دست گیرد و آب حیات ز جان ما خواهد دادخنجر عشق بر قلبم نشانده ای از لیلی گلیه ای نیستکاش به پای خنجرت می ماندی رسم عاشقی ترک مجنون نیست...

دل از هجران تو سوخت هراسی نیستدل به دست دلدار داده ایم و غمی نیستکی هجران به سر آید معشوق چهر ز ما بگشایددلدار دست گیرد و آب حیات ز جان ما خواهد دادخنجر عشق بر قلبم نشانده ای از لیلی گلیه ای نیستکاش به پای خنجرت می ماندی رسم عاشقی ترک مجنون نیست...

برچسب ها:

در صورتیکه پست با عنوان پا به پای فراموشی ... دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.